Arto Jääskeläinen

Tutkimus vahvisti: Tietoisuustaito (Mindfulness) hyödytön kouluille

 • Keskittymiskykyä luokkaan -teemailtapäivä
  Keskittymiskykyä luokkaan -teemailtapäivä
 • Resilienssitunnusluvut 1
  Resilienssitunnusluvut 1
 • Resilienssitunnusluvut 2
  Resilienssitunnusluvut 2
 • SDQ (vahvuudet ja vaikeudet) 1
  SDQ (vahvuudet ja vaikeudet) 1
 • SDQ (vahvuudet ja vaikeudet) 2
  SDQ (vahvuudet ja vaikeudet) 2
 • BDI (masennus) tunnusluvut 1
  BDI (masennus) tunnusluvut 1
 • BDI (masennus) tunnusluvut 2
  BDI (masennus) tunnusluvut 2


Kovaonninen tutkimus puhkaisi kuplan 
FT Salla-Maarit Volanen esitteli Keskittysmiskykyä luokkaan -teemailtapäivässä suomalaisia tutkimustuloksia tietoisuustaidon (engl. Mindfulness) soveltamisesta kouluympäristössä. Kokeellisen tutkimuksen aiheena oli Zen-buddhalaisuudesta lainatun meditaation (Mindfulness) vaikutus koululaisiin.  Koehenkilöinä olivat 12-15 vuotiaat koululaiset. Tutkimus tehtiin vertailututkimuksena suomalaisissa kouluissa.  Meditaatioon osallistuneita oppilaita verrattiin toiseen ryhmään, joka oli saanut tavanomaista rentoutushoitoa sekä kolmanteen ryhmään, joka ei osallistunut kumpaankaan.    Salla-Maarit Volanen kertoi tilaisuudessa tutkimuksen toteutuksesta:


”Me menimme kouluille sen tarkemmin avaamatta, mitä me tässä ikään kuin tehdään.”   

Kerroin tuosta jo aiemmin:
http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/245844-ryhma-koululaisia-altistettiin-zen-buddhalaiselle-meditaatiokokeilulle

Tulosten esittely
Tuloksia esiteltiin tilaisuudessa graafeina, joissa näkyi kunkin koeryhmän tulokset.  Liitän oheen kuvat niistä, jolloin jokainen voi itse tarkastella niitä.   Tarkastelen tuloksia lyhyesti seuraavaksi.


Resilienssitunnusluvut
Poikien tulokset heikentyivät ja tyttöjen paranivat tarkastelujakson aikana.  Yhteenlaskettuna tulos on plus miinus nolla eli mitattavissa olevaa parannusta ei esiintynyt tietoisuustaidon avulla.  Samoin kävi ryhmälle, joka sai tavanomaista rentoutushoitoa.   Alku ja lopputilanteen välillä ei ollut eroa eikä kehitystä kumpaankaan suuntaan havaittavissa.   Johtopäätös:  Tietoisuustaito eli Mindfulness ei saanut aikaan kokonaistilanteen parannusta.  
 

SDQ (vahvuudet ja vaikeudet) tunnusluvut
Poikien tunnusluvut olivat samalla tasolla ennen ja jälkeen tutkimusjakson eli aikaan ei tapahtunut parannusta eikä heikennystä.   Luvut olivat samat sekä tietoisuustaitojen (mindfulness) tapauksessa että tavanomaisen rentoutushoidon tapauksessa.   
Tytöilläkään ei esiintynyt oleellista eroa, saivatko he tavanomaista rentoutushoitoa vai tietoisuustaitoja (Mindfulness).  Molemmissa tapauksissa lievä parannus oli havaittavissa tytöillä.

BDI (masennus) tunnusluvut
Pojilla ei koeaikana havaittu parannusta eikä heikentymistä.  Tunnusluku oli kokeen alussa ja lopussa samalla tasolla sekä Mindfulness-ryhmällä että rentoutusryhmällä.
Tytöillä jälleen havaittiin lievää parannusta molemmissa ryhmissä, sekä tietoisuustaito (Mindfulness)- että tavallisessa rentoutusryhmässä.   Tietoisuustaitoryhmän tulokset olivat hieman paremmat, tasolta 2,6 tasolle 1,9.  
Kokonaisarviossa eli poikien ja tyttöjen summatuissa yhteistuloksissa olemme jälleen vaatimattomassa kokonaistuloksessa parannuksen osalta.


Johtopäätökset
Sekä tietoisuustaito (Mindfulness) että tavanomainen rentoutushoito ovat täysin tehottomia poikien tapauksessa.  Tyttöjen tapauksessa voidaan saavuttaa lievää edistystä kummalla tahansa menettelyllä.  Tilastollinen etu tietoisuustaidon hyväksi oli pieni.   Kokonaisarvio pojat ja tytöt yhdessä on, että sekä tietoisuustaito (Mindfulness)  että tavanomainen rentoutushoito on käytännössä tehotonta.   
Sama todettiin toisin sanoin tulosten esittelyssä:  ”Hyvinvointierot ryhmien välillä kolmen päävasteen suhteen pieniä mutta toistuvia”.


Odotus tietoisuustaitojen tehokkuudesta jäi näyttämättä toteen.   Verrattaessa tietoisuustaitoja ja tavanomaista rentoutusta väitettiin: ”Tietoisuustaidot tehokkaampi keino edistää lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia verrattuna tavanomaiseen rentoutukseen”.  Tuo on täysin merkityksetön asia ottaen huomioon, että molemmat ovat heikkotehoisia tai tehottomia.   Kokonaisuutta arvioiden tehokkuus jäi toteutumatta molemmissa, eron suuruus on yhteistuloksessa erittäin pieni ja pojilla ei saavutettu minkäänlaista parannusta.

   
Esityksen loppuosa menikin moninaiseksi selittelyksi, miksi toivottuja tuloksia ei syntynytkään tarkasteltaessa kokonaisuutta ja vedottiin uusien tutkimuksien tarpeeseen.   Selityksiin kuului, että pojat eivät jostain syystä reagoi tietoisuustaitoon kuten tutkija toivoi ja tytöt ovat herkempiä reagoimaan tutkijan toivomalla tavalla.   Pojat ovat poikia ja tytöt ovat tyttöjä, jälleen kerran. wink  Hieman erikoinen oli tutkijan mieleentuoma ajatus, että meditaatiota pitäisi tarjoilla pojille niin paljon, että he lopulta alkavat tuoda tutkijan toivomia tuloksia:  "Pojat ovat erilaisia, pojille tarvittaisiin paljon harjoitusta, jne."

 
Hukkaan heitettyä valtion rahaa
Tietoisuustaitojen (=Zen-buddhalainen meditaatio, Mindfullness) kokeelliseen tutkimiseen kouluympäristössä on uhrattu oletettavasti huomattava määrä valtion varoja, koululaisia on käytetty koehenkilöinä tutkimukseen, joka ei ole terveydellisesti riskitöntä ja lopputulema on:   
Kokonaishyötyä ei ollut havaittavissa määrin eikä sitä saatu tilastollisesti todistettua.   Ei saatu näyttöä siitä, että tietoisuustaito (=Zen-buddhalainen meditaatio, Mindfulness) toisi sitä hyötyä, jota siltä on odotettu.  Myöskin tavallinen rentoutushoito on tehotonta.

Tutkimus epäonnistui alkuperäisessä tavoitteessaan näyttää tietoisuustaito (Mindfulness) hyödylliseksi kouluympäristössä.   Tutkimuksen perusteella on täysin epärealistista odottaa siitä olevan hyötyä kouluille.
Voisi myös sanoa, että tutkimukseen tähän mennessä käytetyt varat on heitetty hukkaan ilman toteen näytettävissä olevaa käytännön kokonaishyötyä.

Terve Oppiva Mieli (TOM) ja Happy-kehittämishanke ovat hyödyttömiä rahaa syöviä kuplia, joilla ei ole saavutettu mitään eikä Zen-buddhalaisen meditaation (=tietoisuustaito) avulla ikänä myöskään saavuteta haluttuja tuloksia. Tutkimustulokset  osoittavat sen kiistattomasti.


 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (26 kommenttia)

Arto Jääskeläinen

Asialliset kommentit ovat tervetulleita.

Käyttäjän TaruElkama kuva
Taru Elkama

Ei vahvistanut. Miksi olet toimivaa käytäntöä vastaan?

Arto Jääskeläinen

Tutkimustulokset vahvistivat. Sinun oma kokemuksesi voi toki olla muuta. Hyvä jos se sinun henkilökohtaisessa tapauksessasi toimii. Yleistää ei siitä voi.
Tulosten perusteella sinua voisi auttaa jokin muukin muoto aivan yhtä paljon kuin Mindfulness.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Jaa a..niin miksi oikeastaan näet tämän tarttumisen kohteena? Koetko uskonnon olevan jotenkin haastettu,jos pysää miettimään asioita?

Arto Jääskeläinen

Tuloksia väitetään julkisuudessa hyviksi vaikka tutkimus osoitti toiminnan tuloksettomaksi.

Rahastusautomaatti tuo on eli projekti, joka ei tuota sille asetettuja tavoitteita lainkaan.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Miten siihen rahaa voi mennä?

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Niin, kyseessä oli kokeilu, jonka tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia ko menetelmillä voidaan saada. Asioita on hyvä tutkia ja selvittää, aina ei saada ennakoituja tuloksia. Se ei kuitenkaan tarkoita hukkaan heitettyä rahaa vaan ollaan saavuttu tuloksia, joiden pohjalta asiaa voidaan arvioida.

Varsinkaan poikien osalta tulos ei itseäni hämmästytä. Vastaavan tyyppisten menetelmien käyttö esim urheilussa on varsinkin nuorten poikien kanssa haasteellista keskittyniskyvyn yms ollessa mitä on. Kaikki aikuisilla hyödyllisiksi havaitut menetelmät eivät suoraan monistu lapsille tai nuorille.

Ihmettelen puhdasta keskiarvokantaasi ja sitä, että mitätöit pojilla tyttöjen saavuttaman hyödyn.

Lopputulemana tutkimuksestahan voi vaikka olla, että kouluissa tarjotaan vapaaehtoisena mahdollisuutta osallistua, jonka sitten käyttävät ne, jotka kokevat sen hyödylliseksi. Miksi sitä pitäisi vastustaa?

Arto Jääskeläinen

""Ihmettelen puhdasta keskiarvokantaasi ja sitä, että mitätöit pojilla tyttöjen saavuttaman hyödyn.""

Oleellista oli, että tytöillä saavutettu hyöty saavutettiin myös toisella menetelmällä kuten tuloksista näkyy. Ero on marginaalinen eikä sen perusteella voi puhua mistään edistyksestä.

Näyttöä menetelmän yleisestä paremmuudesta ei saatu ja se kävi ilmi juuri tilaisuuden lopussa erilaisten selitysten hakemisena.

""Lopputulemana tutkimuksestahan voi vaikka olla, että kouluissa tarjotaan vapaaehtoisena mahdollisuutta osallistua, jonka sitten käyttävät ne, jotka kokevat sen hyödylliseksi. Miksi sitä pitäisi vastustaa?""

En ole missään vastustanut vapaaehtoista toimintaa. Olen vastustanut väärän tiedon levittämistä, yksipuolista valtion tukea tuolle ja vaatinut koko totuuden kertomista julkisuudessa.

Käyttäjän PaulaPlysjuk kuva
Paula Plysjuk

Siksi sitä pitää vastustaa, koska se on todella - kuten Arto Jääskeläinen on osoittanut - rahastussampo.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Niin, Artohan maalaa kuvaa täysin valtiorahoitteisesta hankkeesta, kun kyseessä yhteistyössä Oxfordin ja Cambridgen yliopistojen kanssa suunniteltu ohjelma, jonka rahoittajina toimivat:

Folkhälsanin tutkimuskeskus
Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen osasto
Juho Vainion Säätiö
Signe ja Ane Gyllenbergin Säätiö
Yrjö Jahnssonin Säätiö
Mats Brommelsin Säätiö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Niilo Helanderin Säätiö

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Ilmeisesti kuitenkin nappikauppaa monien uskonnollisten yhteisöjen rahastuksen rinnalla. Jota tosin ei sanota liiketoiminnaksi.

Käyttäjän JuhaRiipinen kuva
Juha Riipinen

Ehdotan, että peruskoulun lukuisat uskonnonopetukseen tärvätyt tunnit käytetään jatkossa johonkin todella hyödylliseen: vaikkapa keskittymiskykyä ja loogista päättelykykyä kohentavaan shakin opiskeluun.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@5. Shakki ei ole lainkaan huono ajatus kehittää strategisten siirtojen paikkoja ja hahmottaa shakkilaudan moninaisia kuvioita niillä shakkinappuloilla. Sitä harrastettiin jo peruskouluni aikana. Motivaattoreita oli useanlaisia, että jos opetteli jonkin kouluaineen hyvin ja osasi tehdä ajoissa ja tunnille jäi paljon aikaa, niin sai valita mieleisensä vapaa-ajan shakkipeluun, tammea taikka tietokoneessa olevat englanninkieliset pelit kohentamaan englanninkielen taitoja taikka kymmenjärjestelmää kilpaillen aikaa vastaan.

Mutta uskonnontunnit on hyvä korvata elämänkatsomuksillisilla tunneilla, mitkä on hyvä pohjustaa vankka pohja yhteiskuntaan osallistumisella. Uskonto ei ole koskaan tuonut minulle mitään hyötyä tähän nykyhetkeen asti.

Siksi katson, että pienestä asti lapsille syötetyt uskontotunnit on aivopesua ja huonoa esimerkkiä antava "oppiaine" ja siitä pitää pyrkiä eroon. Uskontoa voidaan tarjota vasta sitten kun ollaan aikuisia iältä 18 lähtien.

Arto Jääskeläinen

Shakin opiskelu on aivan hyvä idea jos pelaajat vain jaksavat syventyä sen verran, että oppivat säännöt.
Uskonnon tunnit koen silti hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi. ET-opetus on jo sitä tarvitseville. Shakkia voisi opettaa sen sijaan, että lapsille työnnetään Setan ja Vihreiden aivopesua.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@12. Sinä voit pitää sen foliohattusi sisällä nuo sinun salaliittoteoriat. Et ehkä ole koskaan ymmärtänyt, että nämä asiat on jo päätetty kauan aikaa sitten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #15

@Topi Rantakivi
Kommenttisi on epäasiallinen, henkilöön kiinni käyvä ja agressiivinen.

Kiitos seurasta.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Tutkimusta johtanut tohtori tulkitsee tutkimustuloksia kyllä ihan eri tavalla. Kummallako lie sitten kompetenssia enemmän?

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005372053.html

Arto Jääskeläinen

Juuri siksi toin asian esille.
Ei tarvitse uskoa perusteettomia ja perättömiä väitöksiä.
HS-juttu on toimittajan tekemä, ei mikään tutkijan lausunto.
Tuo HS-juttu on täysin perätön. On varsinaista huijausta puhua jostain mullistuksesta kun todellisuudessa saavutettiin hyvin laihoja tuloksia vain tytöillä ja nekin tulokset kuihtuvat pois kun suuruusluokaltaan sama parannus saavutettiin myös rinnakkaisella menetelmällä.

Tutkimustulokset ovat nyt kaikkien itse nähtävissä. Jokainen näkee, että tulokset ovat heikot.

Rahat loppuvat projektilta ellei toivottuja tuloksia saavuteta eli tuloksia keksitään vaikka pakosta hatusta ilman reaalista näyttöä.

Raha teettää ilkeitä asioita ja valheita sen saamiseksi. Tuon on moni varmaan havainnut ennenkin muissa yhteyksissä.

Kunnioitan silti tutkijaa, että hän esitti huonot tulokset sellaisenaan eikä väärentänyt tuloksia kokonaan halutun tuloksen saamiseksi. Jokainen tutkija varmasti mielellään ottaisi vastaan kunnian mullistavan uuden asian keksimisestä.
Moite kohdistuukin yrityksiin selittää huonot tulokset hyviksi, mahdollisen motiivin arvasin jo edellä.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Et sitten sattunut huomaamaan, että toimittaja oli haastatellut tuohon juttuun juuri tämän tutkimuksen tekijää. Tuossa sun kommentissasi on nyt sellainen ristiriita, että toisaalta väität tuloksia manipuloidun, "Rahat loppuvat projektilta ellei toivottuja tuloksia saavuteta eli tuloksia keksitään vaikka pakosta hatusta ilman reaalista näyttöä.", kohta kuitenkin kunnioitat tutkijaa siitä, ettei hän ole väärentänyt tuloksia. "Kunnioitan silti tutkijaa, että hän esitti huonot tulokset sellaisenaan eikä väärentänyt tuloksia kokonaan halutun tuloksen saamiseksi.". Mitä mahdat tarkoittaa tuolla "väärentänyt tuloksia kokonaan"- toteamuksella? Ymmärrän sen niin, että mielestäsi tuloksia on kuitenkin väärennetty. Voitko avata miltä osin?
Ei kovin vakuuttavaa.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #24

""Voitko avata miltä osin?""

Sanoit jo itse vastauksen mutta voin sen toki toistaa tuolta kommentistasikin.

HS kirjoitti suurin otsikoin "Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen...".

Tutkimustulosten esittelyssä ilmeni kuitenkin, että tulokset olivat heikkoja tai nollatuloksia ja tyttöjen osaltakin suuruusluokaltaan samoihin tuloksiin päästiin tavanomaisen rentoutuksen avulla.

Uusi "mullistava" asia onkin mitä ilmeisintä paljon-mölyä-tyhjästä-uutisointia tarkemmin tarkasteltuna.

Kerroit, että lehti oli haastatellut tutkijaa eli ilmeisesti jostain mukaan nyt vedettiin se mullistavuus, tutkimuksen tuloksista se ei tule.

Toimintaa voisin kuvailla sanalla "mielikuvamarkkinointi", joku muu voisi käyttää hieman rumempaakin ilmaisua tuosta kuplasta.

Arto Jääskeläinen

Lähetin oikaisuvaatimuksen Helsingin Sanomille:
.
.
.
Oikaisuvaatimus

Lehdessänne on julkaistu perätöntä tietoa:
Päivi Repo HS
Julkaistu: 18.9. 2:00 , Päivitetty: 19.9. 12:49
"Yksinkertaiset aivoharjoitukset mullistivat lasten käytöksen..."

Tutkimustulosten julkaisutilaisuudessa esitettiin saadut tulokset graafeina. Näistä graafeista ilmenee, että tulokset olivat heikkoja eikä toivottua parannusta saavutettu. Asia tarkemmin täällä:

http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Pyydän julkaisemaan oikaisun väärästä tiedosta yhtä näkyvästi, kuin väärä tietokin julkaistiin.

Vantaa 11.11.2017

Arto Jääskeläinen
(-sähköpostini-)
(-puhelinnumeroni-)

Käyttäjän FArra kuva
Fredrik Arra

Huomaan, että Jääskeläisen kirjoitusta kritisoidaan sarkastisesti, koska hän edustaa kristillistä maailmankatsomusta. Se osoittaa typeryyttä ja yksisilmäisyyttä. Minä olen ateistina ja tieteen puolustajana aina ajatellut, että asia ratkaisee, ei kuka sen esittää. Minusta on aivan sama, mikä on Jääskeläisen syvin motiivi asian esiin tuomiseen, jos se johtaa humpuukin paljastumiseen. Itse en kykene pelkästään noiden kuvien perusteella vahvoja kannanottoja tekemään, enkä netistä löytänyt abstraktia tutkimuksesta. Mitä taas tulee Hesarin juttuun, niin he ovat aiemminkin tehneet positiivisia juttuja korvavalohoidosta, sähköallergiasta, DNRS-menetelmästä, muutamia humpuukijuttuja mainitakseni.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

On siis osoitettu, että Mindfullnesin avulla saavutettiin lievää kehitystä, varsinkin tytöillä. Kokeellinen tutkimus oli tarpeen, että tulos saatiin.

On epäselvää, voivatko mindfullnesiin osallistuneet suoriutua paremmin saamansa oppien avulla koulun jälkeen. Uuden perustaidon omaksumisen jälkeen hyödyt osoittautuvat varsin pitkän ajanjakson kuluttua.

Esimerkiksi matematiikan opiskelu vahvistaa loogista ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja myös ongelmiin, jotka eivät ole matemaattisia. Myös kieltenopiskelusta on havaittu vastaavanlaisia hyötyjä. Taitojen on nähty vaikuttavan varsin pitkän ajanjakson kuluttua oppimisesta. Oppimisjakson aikana hyödyt ovat näkyneet varsin heikkoina.

Käyttäjän JuhoJoensuu kuva
Juho Joensuu

Tytär tuossa tuli käymään. Kertoi, että ainakin Vantaalla tuota mindfullnessin kaltaista rentoutusta käytettiin jo vajaat 30 vuotta sitten liikuntatuntien yhteydessä muutaman kerran... Ei ilmeisesti ollut kovin iso asia, koska en muista, että olisi koskaan silloin tullut puheeksi.

Eikä sitä kutsuttu sen kummemmin mindfullnessiksi kuin tietotaidoksikaan. Tehtiin vaan, ohjatusti.

Joten ei mitään uutta auringon alla.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Aamurukousten tehosta ei ole mitään näyttöä,ne on lopetettava koulussa.

Arto Jääskeläinen

Kiitos mielipiteestäsi paitsi että se ei koskenut lainkaan otsikon asiaa.

Toimituksen poiminnat