Arto Jääskeläinen

Sukupuolineutraali avioliittolaki ja muut ideologiset kiusat

Pieni johdanto

Edellinen eduskunta hyväksyi niukasti (vain 7 äänen siirtymä olisi kääntänyt tuloksen) vuonna 2014 sukupuolineutraalin avioliittolain tarkoituksella tuoda se voimaan 1.3.2017. Asiaan vaikutti oleellisesti tiedotusvälineiden laaja kritiikitön kampanjointi spn-avioliittolain puolesta ja samalla pyrkimys eri mieltä olevien jättämiseen paitsioon. On selvää, että valtamedia näytti liberaalin poliittisen värinsä jo tuolloin, samoin kuin myöhemminkin kommentoinnissaan liittyen hallitsemattomaan maahanmuuttoon tai nykyään liittyen esimerkiksi USAn vaalien ja Trumpin kommentointiin. Eduskunta on vaihtunut tuon kyseenalaistetun avioliittopäätöksen jälkeen, SDP menetti 8 paikkaa ja Kokoomus 7 paikkaa . Oli aika helppoa arvata, että liian positiivisella suhtautumisella avioliittolain muutokseen oli osuutta noihin tappioihin . Suomi on yhä konservatiivinen kaikesta mediamelusta huolimatta. Mielikuvaa kansan mielipiteestä on uutisoitu värittyneesti spn-avioliittolakia suosivana. Monet vastakkaiset tulokset on leimattu epäonnistuneiksi mielipidetiedusteluiksi, tekijästä riippumatta. Kukin arvioikoon itse.

 

Avioliittoasian käsittely on kesken

Avioliittoasia ei kuitenkaan ole vielä valmis eikä loppuunkäsitelty tuolla edellisen eduskunnan päätöksellä. Oleellisia kokonaisuuteen kuuluvia asioita jätettiin käsittelemättä ja vaille huomiota kuten uuden tilanteen luoma tarve laajaan lapsivaikutusten selvitykseen, joka vaatimus löytyy eduskunnan dokumenteista täysin yksiselitteisesti. Samalla rikottiin Suomen solmimaa kansainvälistä sopimusta, joka puolestaan johtaa asian käsittelyyn YK: ssa.

Kun jossain yhteyksissä on esitetty spn-avioliittolain luovan uuden perustuslaillisen oikeuden samaa sukupuolta oleville, niin sen perusteella sukupuolineutraali avioliittolaki olisi myös säädetty väärässä säädäntäjärjestyksessä. Vaatimukselle perustuslain säätämisjärjestyksestä koskien spn-avioliittolakia voisi olla toki muitakin perusteita. Lasten asemaa ja oikeuksia muutetaan radikaalilla tavalla ilman uuden tilanteen mukaisia ennakoivia selvityksiä tuomalla ulkoinen adoptio samaa sukupuolta oleville pareille spn-avioliittolain oheisvaikutuksena, jos laki astuu voimaan. On suuri puute ja virhe, että lasten oikeuksia muutettiin tuolla toimella yhdessä hetkessä ikään kuin sivuseikkana ilman laajempaa huomiota, vaikka se määrittelee samalla vanhemmuuden uudella tavalla mitätöiden biologisen vanhemmuuden merkitystä. Jätän itse kunkin harkittavaksi, onko omalla isällä tai äidillä oleellista merkitystä lapselle. Eräät vihervasemmiston edustajat näyttävät vastaavan edelleen tuohon henkilökohtaisen ideologiansa mukaisesti ”ei, lapsille riittää mitkä tahansa kaksi huoltajaa”, niin uskomattomalta kuin se voi tuntuakin ns. maalaisjärjellä ajateltuna.

Aito avioliitto kansalaisaloite 1175 sekä Aito avioliitto ry: n webbisivut tuovat esiin laajempaa näkemystä asioista, kuin mitä tiedotusvälineet meille tyypillisesti tarjoavat. Kansalaisaloite on tätä kirjoitettaessa perustuslakivaliokunnassa, jonka lausuntoa odotetaan helmikuun alkupuolella. Vastustajat ovat yrittäneet estellä aloitteen etenemistä erilaisilla solvauskampanjoilla, loukkauksilla ja verukkeilla esimerkiksi perusteltujen odotusten suojasta. Asia antoi aiheen selventää erillisellä blogitekstillä, mikä perusteltujen odotusten suoja oikeasti on.

 

Perustuslaillisuus

Perustuslaillisesti Aito avioliitto -aloite on kuitenkin vahvoilla. Perusteltujen odotusten suoja liittyy kovin heikosti avioliittoon ja aiempia lausuntoja selattaessa yksityisten henkilöiden odotuksilla ei ole koskaan ollut oleellista painoarvoa tuossa arvioinnissa. Arviointien laadun ylläpitämiseksi se ei oletettavasti voi nytkään saada oleellista painoarvoa. Avioliiton tapauksessa saman sukupuolisilla odottajilla ei ole edes perusteita odotuksilleen, sillä Aito avioliitto -aloite on ollut olemassa ja näiden odottajien tiedossa pitkään. Kaiken kukkuraksi, Aito avioliitto -aloite säilyttää nykyisen oikeustilan eli avioliitto on miehen ja naisen liitto tälläkin hetkellä tätä kirjoitettaessa.

Samaan asiakokonaisuuteen kuuluva spn-avioliittolaki sen sijaan on perustuslain ja kansainvälisen sopimusten kannalta kyseenalainen heikentäessään sekä lasten perustuslaillisia- että myös kansainvälisten sopimusten mukaisia oikeuksia. Lapsen tärkeimpiä ihmisoikeuksia on oikeus äitiin ja isään. Samaa sukupuolta oleva pari ei voi ymmärrettävästi koskaan saada lapsia omin neuvoin eikä parilla siksi mitenkään voi olla yhteisiä lapsia. Tuota faktaa on tosin ideologisesti yritetty muuttaa muuksi, välittämättä reaalitodellisuudesta eli kuten asiat oikeasti ovat elämässä.

Mielenkiintoista nähdä, missä laajuudessa spn-avioliittolain ongelmallisuuteen kiinnitetään huomiota valiokunnissa. Olisi merkillistä ja söisi uskoa demokratian toimivuuteen, jos spn-avioliittolain ongelmat ja tarpeettomuus jätettäisiin huomiotta.

 

Harhauttavia väitteitä --- ja oikaisuja niihin

””Avioliiton säilyttäminen vain miehen ja naisen liittona syrjii.””

Väite syrjivyydestä esitettiin haasteena Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa (engl. ECHR). Tulos oli kuitenkin kielteinen syrjintäväitteille: Avioliiton pitäminen vain miehen ja naisen liittona ei ole syrjintää, ei ole mitään tarvetta eikä velvoitetta pitää samaa sukupuolta olevien parisuhdetta avioliittona ja kukin jäsenmaa voi itsenäisesti päättää asiasta.

Asia on toki helppo ymmärtää laillisessa mielessä sitäkin kautta, että Suomessa kaikille löytyy aivan tasapuolisesti ja oman valinnan mukaan liitto, mutta sisältönsä mukaisesti eri nimillä:

Eri sukupuolta → Avioliittoasia

Samaa sukupuolta → Rekisteröity parisuhde

Nimitysten ero ei tee tilannetta syrjiväksi, kaikilla on tasapuolinen valinnan mahdollisuus. Syrjivyysväite tuolta osin onkin päättelyvirhe ja täysin perätön. Väite syrjinnästä on samalla osa hyvin yleistä ja laajasti levitettyä vihervasemmistolaista propagandaa.

Täysin eri asia on, että rekisteröity parisuhde ei anna samoja oikeuksia kuin avioliitto. Tuo poikkeama on kuitenkin ulkoisen adoption osalta hyvin perusteltu ja hyväksyttävä, kun ajattelee lasten asemaa. Muilta osin, kuten sukunimi tai perintöasiat ei liene ongelmaa tehdä yksinkertainen muutos rekisteröityyn parisuhteeseen. Kaikki sujuu yksinkertaisesti ja todennäköisesti myös ilman voimakkaasti jakavaa poliittista riitaa.

 

””On suuri ongelma, jos homot/lesbot eivät <<pääse naimisiin>>””

Asia on kahdella tavalla perätön ja harhaanjohtava:

1) Jo kysymys itsessään on harhaanjohtava ja johdatteleva. Liitto löytyy kaikille jo nytkin oman valinnan mukaan ja nimettynä sisältönsä mukaan. Kaikki siten pääsevät naimisiin. Eivät kaikki kuviteltavissa olevat parisuhdemuodot ole avioliittoja. Eri asiat ovat eri asioita, erilaisuus ei ole eriarvoisuutta.

2) Avioliitosta kiinnostuneiden vähemmistöläisten määrä on suhteellisen pieni. Sen sijaan kaikkinainen kiusa, vaiva, kustannukset ja kansakunnan repiminen täysin tarpeettomasti on suurempi haitta.

Rekisteröityä parisuhdetta pidettiin riittävänä ratkaisuna silloin kun se haluttiin. Jos siinä on nyt jokin ongelma, niin miksi ei paneuduta tuohon asiaan vaan tehdään kokonaan uusia ongelmia ? Tuo yksinään jo indikoi sitä, että kyseessä on poliittinen kysymys eikä oikeasti haeta pelkästään ongelmien ratkaisua.

Avioliiton uudelleenmäärittelyllä revitään Suomea kahtia täysin tarpeettomasti ja tuodaan uusia haittoja.

Jos sanotaan, että ”rekisteröity parisuhde ei kelpaa vähemmistölle”, niin tuosta pitäisi olla laajempaa näyttöä ja tulisi tasapuolisuuden nimessä sitten arvioida myös haitat. Vai voidaanko tasapuolinen arviointi yht’äkkiä unohtaa ? Miten suuri on todellisuudessa se avioon aikovien ryhmä, joille rekisteröity parisuhde ei kelpaa ? Olen satavarma lehtitietojen perusteella, että kyseessä on hyvin marginaalinen joukko koko Suomen väestöstä. Toisaalta miten suuri on vaakakupin toisella puolella haitat ja ryhmät, joiden etua loukataan ?

Varsinaisen haitta-analyysin lisäksi kyseessä on arvovalinta. Vastakkain ovat liberalismi vihervasemmistolaisesti määritettynä ja perinteisten arvojen säilyttäminen oikeistolaisesti nähtynä. Ovatko vihervasemmistolaiset arvot niin yleviä, että konservatiivisemman näkemyksen voi sivuuttaa kokonaan ? Tuollaista harhaa ruokkivat toki tiedotusvälineet tiuhaan käsitellessään yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä.

 

””Ei tässä ole mitään kaltevaa pintaa””

On paljon näyttöä, että yksi asia on pohjustanut seuraavaa vaatimusta ja se jälleen uutta vaatimusta.

Vaadittaessa spn-avioliitolakia väitettiin, että kirkko voi päättää itse vihkimisasioistaan. Nyt kuitenkin on näkynyt toistuvasti tiedotusvälineissä viestejä sitä, että kirkkoa saatettaisiin uhata oikeustoimilla ellei se vihi samaa sukupuolta olevia pareja ja nostetaan esiin tuollaista näkemystä tukevia lausuntoja.

On jo tiedossa, että spn-avioliittolaki oli se ensimmäinen virstanpylväs vihervasemmistolaisessa sukupuolineutraaliuden agendassa. Samaan vihervasemmistolaiseen ideologiseen kokonaisuuteen kuuluvat sukupuolten erojen häivytys eli genderismi, jota tyrkytetään kouluihin ”sukupuolen moninaisuutena”:

 

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/208791-poliittista-propagandaa-ujutetaan-kouluihin-ja-paivakoteihin

 

Kun Opetushallituksen ”Tasa-arvotyö on taitolaji” (sattuipa muuten paradoksaalinen nimi oppaalle) sai penseän vastaanoton koulumaailmassa politisoituneiden näkemystensä vuoksi, niin Seta on tehostanut ideologiansa syöttöä kouluille uudella juuri julkaistulla oppaallansa opettajille. Seta näyttää kutsuvan itseään nykyään ihmisoikeusjärjestöksi !  Setan viher-/feministipolitiittinen luonne on herättänyt ristiriitaisia ja negatiivisia tuntemuksia monissa.

Osa vähemmistöstä sanoutuu selkeästi irti setalaisuudesta ja vähemmistöjen asiaa hyödyntämällä tehtävästä poliittisesta vaikuttamisesta vihervasemmiston hyväksi.

Vihreillä on ollut mielessä jo kauan lukumääräneutraali avioliitto, sen pohjustamisesta on taas tuoreita merkkejä. Ulospäin havaittava merkki pohjustamisesta on tiedotusvälineiden toiminta. Vihervasemmistolaisia tavoitteita lobataan aina tiedotusvälineiden kautta etukäteen. Ensimmäisenä Suomessa oli asialla Vihreiden nuoret (ViNO) jo 2011:

 

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011071914074998_uu.shtml?_ga=1.30117375.1961441938.1473971810

 

Asiaa pidetään tapetilla toistuvasti.

 

””Ei se ole sinulta pois / ei se ole keneltäkään pois… ym””

Tuo on täysin perätön ja lisäksi epärelevantti väite varsinaisen asian kannalta.

Ideologisena tavoitteena liberaaleilla on muuttaa ilmapiiriä vihamieliseksi niitä kohtaan, jotka kannattavat avioliiton säilyttämistä alkuperäisessä merkityksessä. Vihamielinen käytös on nähty muissa maissa, joissa spn-agendaa on jyrätty poliittisella voimalla läpi ja se näkyy myös Suomessa häiriköintinä, maineen mustaamisyrityksinä, ilkivaltana ja jopa hyökkäävyytenä. Luther-divariin hyökänneen aktivistin henkilöllisyys on paljastettu täällä.

Spn-avioliittolaki edistää huonoja asioita lasten kannalta ulkoisen adoption kautta samaa sukupuolta oleville eli muutos on lapsilta pois. Samalla se normittaa lainsäädännön kautta lapsen kannalta ei toivottua tilannetta omien vanhempien puuttumisesta.

 

””Olen vain suvaitsevainen kun kannatan spn-avioliittolakia””

Entä jos tuohon jatketaan, että edistän samalla koko sukupuolten neutralointiagendaa eli koko vihervasemmistolaista gender-ideologiaa, vääristynyttä sukupuolikäsitystä ja opetuksen vääristämistä kouluissa poliittisiin näkemyksiin perustuvaksi ? Tuo oli vasta alkua eikä koko vihervasemmistolais-feministi-liberaali agenda.

Täällä on vastalääkettä poliittiseen- ja Seta-tyrkytykseen:

 

http://setakielto.fi

 

””Rekisteröity parisuhde paljastaa sukupuolisen suuntautumisen.””

Joku voisi ajatella, että Pride-kulkueista päätellen sukupuolisen poikkeavuuden esiintulo ei ole niin vakava tai todellinen ongelma. Sitä poikkeavuuden paljastumista suorastaan tyrkytetään korostetusti esiin.

Ymmärrän kuitenkin, että kaikki vähemmistön edustajat eivät koe omikseen noita Seta-henkisiä riekkumisia ja vähemmistöön kuulumisen nostamista jalustalle.

Tuo suuntautumisen paljastuminen on helposti korjattavissa avaamalla rekisteröity parisuhde kaikille, ei vain samaa sukupuolta oleville. Voisi kiinnostaa niitä, jotka eivät halua luvata ikuista rakkautta, mutta silti virallistaa parisuhteensa eli tuo voisi olla joillekin avosuhteen vaihtoehto.

Väite on harhauttavien väitteiden listalla vain siksi, että myös sen perusteella on tarpeettomasti vaadittu avioliiton merkityksen muuttamista vaikka asia on muutenkin helposti korjattavissa.

 

””Kirkko saa itse vapaasti päättää vihkimisestä””

Kuten jo edellä kerrottu, kirkkoa uhkaillaan tulevilla syytteillä jo nyt.

Kirkko ei muuta virallista avioliittokantaansa miehen ja naisen liitosta muuksi. Asia on opillisesti selkeä liki kaikille rippikoulun käyneille rivikansalaisille vaikka ei itse olisi lainkaan teologiaan syventynyt. Näin perustavaa laatua oleva opin kääntyminen vastakkaiseksi homouden harjoittamisen suhteen romahduttaisi ja jakaisi kirkon.

Rinnakkainen luterilainen seurakunta löytyy tosin jo nyt läpi Suomen hyvin monilla paikkakunnilla pienkirkkoina, jotka löytää Lähetyshiippakunnan sivuilta. Messu on siellä tuttu perinteinen luterilainen ja seurakunta sitoutuu perinteiseen avioliittokäsitykseen. Puolestaan ylistyspainotteisesta messusta ja uudemmista lauluista pitäville voi Vapaakirkot olla hyvin Suomen kattavana ja Raamatun Sanaan sitoutuneena yksi vaihtoehto.

 

””Olet ihmisvihaaja, rasisti, syrjijä,...tms...””

Ideana ei ole syrjiä vaan arvioida asioita asioina. Olen havainnut, että pahimmat syrjijät löytyvät sieltä suvakkien joukosta. En ole koskaan kohdellut huonommin enkä paremmin sukupuoli-/seksuaalivähemmistön edustajia kuin muitakaan ihmisiä. Jokaiselle annan kunnian omien meriittiensä perusteella, mutta en myöskään kieltäydy arvostelemasta sillä perusteella, että joku kuuluu vähemmistöön. En näe heitä minään erityissuojelua vaativana ressukkaryhmänä vaikka sellaisia yksilöitä toki voi esiintyä, kuten meissä kaikissa muissakin. En hyväksy minkäänlaista homouden pakkomarkkinointia, jalustalle nostamista ja vielä vähemmän Setan poliittisuutta ja härskiä toimintaa kuten poikkeavuuksien tarjoamista nuorille ratkaisuksi nuoruuden ongelmiin ja epävarmuuteen.

 

 

Yhteenveto

Sukupuolineutraali avioliittolaki on turha ja haitallinen. Sen voi edelleen kumota helposti kun Aito avioliitto kansalaisaloite tuodaan saliin äänestettäväksi.

Perusteina spn-avioliittolaille esitetyt asiat liittyen perintöön, sukunimeen ja suuntauksen paljastumiseen on yksinkertaista eduskunnan niin halutessa korjata parisuhdelaissa, mutta ilman ulkoista adoptiota.

Ulkoinen adoptio samaa sukupuolta oleville ei ole läpihuutojuttu, se kajoaa lapsen oikeuksiin ja vaatii perusteellisen selvityksen. En voi mitenkään puoltaa ulkoista adoptiota tuollaisessa tilanteessa.

Spn-avioliittolailla on negatiivisia seurausvaikutuksia liittyen lasten asemaan, yhteiskuntaan ja sen kärjistymiseen, vihamielisyyden yleistymiseen ja voimistuviin vaiennuspyrkimyksiin arvoiltaan konservatiiveja kohtaan, kirkon painostukseen sekä poliittiseen tilanteeseen. Lähes kaikki tämä ja hieman muutakin löytyy Setan vanhasta tiekartasta.

Spn-avioliittolaki edistää vihervasemmistolaisuutta, vihervasemmistolaista poliittista ohjelmaa, sen kyseenalaisia ideologioita ja tavoitteita.

Vihervasemmistolaisuus markkinoi itseään suvaitsevaisuudella ja vapaudella. Jos olet eri mieltä heidän kanssaan, voi käytännön kokemus vihervasemmistolaisuudesta usein olla jotain muuta: Hyökkäävä vihamielisyys, solvaaminen, leimaaminen, dissaaminen ja häirintä työpaikallasi, vähättely tai ilkeä ylimielisyys jopa tyyliin ”onneksi kuolet ennen minua”. Tuo on sitä ikävän usein vastaantulevaa ”suvakki” meininkiä, jota yleistetään vihervasemmistolaisuuden voimalla ja laajasti Vihreille myötämielisten tiedotusvälineiden avulla. Vihervasemmistolaisuus on kauniisti ilmaistuna arvorappion kylvämistä ja Suomen moninaista taloudellista ja henkistä tuhoamista puettuna ”suvaitsevaisuudeksi” ja ”vapaudeksi”.

Upottakaamme empimättä haitallinen, lapsia huonosti kohteleva ja vajavaisesti valmisteltu   spn-avioliittolaki !  

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

8Suosittele

8 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (107 kommenttia)

Käyttäjän marttiissakainen kuva
Martti Issakainen

Kiitos seikkaperäisestä ja valaisevasta kirjoituksesta. Uskotaan ja toivotaan, että ehdotus etenee suureen saliin ja tulee hyväksytyksi.

Arto Jääskeläinen

Aikaa on niukasti, mutta toisaalta valiokunnan lausunnon kirjoittaminen ei viene kovin pitkään kun kuulemisetkin on pian kuultu. Valiokuntia seurataan suurella mielenkiinnolla, kyseessä suurin konservatiiviseksi katsottavan puolen kansalaisaloite.
Käsittäisin, että aloitteen pitäisi ehtiä saliin ennen 1.3. ellei sitä erikseen jarrutella.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

JUURI NYT: Arkkiatri Pelkonen Kainuun Sanomissa: Vihkioikeus pois kirkolta, jos mies- ja naispareja ei aleta vihkiä
IL Klo: 10:08

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #29
Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Vieläkö jaksat?

Enää kuukausi aikaa...

Arto Jääskeläinen

Että jaksanko ? Tekstini tuntuvat vain pitenevän, saksin ja tiivistin jo hieman ylläolevaa että ainakin sitkeimmät jaksavat lukea loppuun. :)

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

Tässä olikin aitoavioliittolaisilla pitkä hiljaisuus, ja kuvittelin, että he olivat jo hyväksyneet tosiasiat. Blogin kirjoitusta en viitsi edes ruveta lukemaan.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #6

Petri Friari,
on aika turhaa kommentoida ellei lue asiaa ensin.
Miten voisit tietää tosiasioista, ellet vaivaudu lukemaan.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #43

Ei lainkaan. Ilmaisin ainoastaan yllättyneisyyteni siitä, että aitoavioliittolaiset edelleen kirjoittavat. Ei sitä varten tarvitse lukea itse blogia.

Totta on, että olen myös keskustelussa kommentoinut yleisluonteisesti muutamaa riittävän lyhyttä ja ytimekästä kommenttia, jotka antavat viitteitä blogin sisällöstä. Kommenttini olisi voitu kirjoittaa mihin tahansa avioliittolakikeskusteluun.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #43

Vai tosiasioista... Esimerkiksi kauhistuttavana todistuskappaleena esittämäsi "Setan vanha tiekartta" on näköjään persujen julkkistyrkky Sebastian Tynkkysen tekemä.

Vaihtoehtoisia faktoja?

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Kaikesta sitä jotkut viitsivätkin ylipitkiä blogeja kirjoitella. Ei homous eikä lespous ole sairaus. Se ei ole edes epänormaalia, vaan vähemmistön ominaisuus. Mikseivät ihmiset sukupuolestaan suuntauksistaa riippumatta saa rakastaa toisiaan. Miksi heille ei pitäisi sallia liittonsa vahvistamista? Mitä vähemmistöjen oikeuksien rajaamisesta kukaan hyötyy? Muistutan vain, että nykyinen arkkipiispa Mäkinen kannattaa sallivaa ihmiskäsitystä.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #17

SAS muuta. Yhden halvatun seremonian takia minkä ihmiset on itse keksinyt suorittaa kirkossa?

Ei oo muita tärkeimpiä asioita yhteiskunnassa eikä mitään korjattavaa vai?

Suoritetaan se sitten maistraatissa niin tiukkapiposilla ei ole mitään valittamista .
Ellei änge yhteiseen "aviovuoteeseen" sukupuolineutraalien avioparien ,uteliaisuudesta.

Tuo hipoo jo Rasismin tunnusmerkit.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #22

Marja-Liisa Kalkela
""SAS muuta. Yhden <> minkä ihmiset on itse keksinyt suorittaa kirkossa? ""

Et ilmeisesti lukenut tekstiäni lainkaan.
Teksti juuri kertoi, että kyse EI ole vain siitä, muutetaanko homo/lesboliitot avioliitoiksi vaan paljon laajemmasta poliittisesta agendasta, jossa tuo oli vasta ensimmäinen vaihe.

""Ei oo muita tärkeimpiä asioita yhteiskunnassa eikä mitään korjattavaa vai?""
Senkin vuoksi spn-avioliittolaki on haitallinen ja on syönyt aikaa.

Jos tarkoitat, että et halua minun kirjoittavan vihervasemmistolaisesta ideologiasta, siihen liittyvästä terveiden lankkujen vaihtamisesta mätiin, tms., niin joudun tuottamaan pettymyksen.

""Suoritetaan se sitten maistraatissa niin tiukkapiposilla ei ole mitään valittamista .""
Siis mitä muuta olit alkuaan suunnitellut ? No tiedän kyllä, että vihertävien agendassa on myös kirkon syövyttäminen hiljakseen ja käännyttäminen.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #17

Viljo Heinonen,
kylvät perättömiä juttuja toinen toisensa perään etkä edes vaivautunut lukemaan vastauksia tekstistäni:

""Mikseivät ihmiset sukupuolestaan suuntauksistaa riippumatta saa rakastaa toisiaan. ""
Ei kukaan estä ketään rakastamasta.
Kysymys on siitä, vääristetäänkö avioliiton merkitys keinotekoisesti vai pysytäänkö alkuperäisessä. Vääristelmä on aina vääristelmä. Eivät kaikki kuviteltavissa olevat parisuhdemuodot ole avioliittoja, vaikka tuollaista ideologista vääristelmää meille tarjotaan vahvasti.

""Ei homous eikä lespous ole sairaus. ""
Se on poikkeama normaalista eikä pääsääntö.

""Se ei ole edes epänormaalia, vaan vähemmistön ominaisuus.""
Se on epänormaalia. Se on poikkeama normaalista eikä pääsääntö.
On aivan liian yleistävää väittää että se on aina ominaisuus. Eli ei pidä yleistettynä paikkansa.

""Miksi heille ei pitäisi sallia liittonsa vahvistamista?""
Et lukenut tekstiäni. Heille sallitaan aivan samalla tavalla kuin muillekin liiton vahvistaminen. Valinta on lainsäädännössä TÄYSIN VAPAA valitsetko liiton eri sukupuolta olevan kanssa vai samaa sukupuolta olevan kanssa. Lopputuloksen nimi on eri sen mukaan kumman valitsit:
Eri sukupuolta --> Avioliitto
Samaa sukupuolta --> Rekisteröity parisuhde

""Mitä vähemmistöjen oikeuksien rajaamisesta kukaan hyötyy?""
Vihervasemmistolaista hyötyajattelua. Ei kaikkea tehdä sen vuoksi, että joku hyötyisi siitä. Lainsäädäntöä tehdään paljon enemmän haittojen estämiseksi.
Oikeuksien rajaaminen esimerkiksi adoption osalta on täysin perusteltua lasten kannalta. Lasten etu on korkeampi arvo kuin homojen tarve vaatia lapsia itselleen.

""Muistutan vain, että nykyinen arkkipiispa Mäkinen kannattaa sallivaa ihmiskäsitystä.""
Mitä tarkoitat "sallivalla ihmiskäsityksellä" ?

- Jos tarkoitat, että homo/lesboliittoja haluttaisiin kutsua avioliitoksi siitä huolimatta, että kyseessä on kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä, niin ei tuolla ole mitään tekemistä suvaitsevan ihmiskäsityksen kanssa vaan yksinkertaisesti asiasisällön väärentämisen kanssa.

- Jos tarkoitat väitettä, että kirkon pitäisi vihkiä homo/lesboliittoja, niin se olisi kohtalokas täyskäännös kirkolle, kuten jo sanoin tekstissäni. Ei kirkolla ole mitään mahdollisuutta muuttaa oppiaan tuolla tavalla tuhoamatta koko kirkkoa.

Vai tarkoititko jotain muuta ?

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen

Yksi toivomus olisi. Tämän lain voimaantultua maaliskuussa olisi suotavaa, että lopettaisitte sateenkaariperheiden lasten väheksymisen / kiusaamisen ja mikäli ette näin menettele, se menee jo vainoamisen puolelle. Jos ette kykene kunnioittamaan jakamattoman ihmisarvon käsitettä, niin pistäkää sievästi sanottuna kuitenkin "turpanne rullalle" vallitsevien lakien edellyttämällä tavalla.

Juha Kuittinen

Se lienee pääasia, että lasten oikeudet toteutuvat eivätkä aikuisten mielihalut?

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@9. Vieläkö harhaisesti kuvittelet, että lapsista on ollut kysymys? Eikä ole eikä se alunperinkään ollut.

Ei jaksa enää tätä kulunutta luuta pureskella vaan odotan siihen maaliskuuhun asti, jolloin laki astuu voimaan ja sen jälkeen katsotaan putoaako taivas niskaamme ja tapahtuuko ihmiskunnan sukupuutto siltä istumalta...

Juha Kuittinen Vastaus kommenttiin #11

Elän mielelläni tässä "harhassa".

Käyttäjän viljoh9 kuva
Viljo Heinonen

Mitä pahaa siinä on, että aikuiset toteuttavat keskenään mielihalujaan, kun siihen ei liity pakkoa eikä alistamista eikä rikollisuutta? Ei siinä kukaan menetä mitään, että vähemmistöjenkin edustajat saavat asua ja olla keskenään ilman ulkiopuolisten paheksuntaa.

Juha Kuittinen Vastaus kommenttiin #18

Lapsetko eivät menetä mitään? Minun puolesta vähemmistöjen edustajat saavat elää keskenään ja lastakin voivat yrittää keskenään..

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #21

#21. Siinäkö lapset menettävät jotain, kun samaa sukupuolta olevat parit sanovat maistraatissa ”tahdon”?

Entäpä uuteen avioliittolakiin sisältyvä oikeus hakea adoptiota? Se tuo lisää mahdollisia adoptiovanhempia vaihtoehdoksi lastenkodille, joten lapset vain voittavat.

Olli Nurmi Vastaus kommenttiin #21

Juha Kuittinen.

Tarkoitatko, että tavan heteropariskunnalla on poisottamaton oikeus hankkia lapsi, olivat kodin olosuhteet sitten minkälaiset tahansa (huumeita, väkivaltaa jne.) vain siitä syystä, että he kykenevät lapsen biologisesti siittämään.

Ja täsmällisenä analogiana homoparilla ei ole oikeutta adoptoida lasta, vaikka he täyttäisivät kaikki hyvän kodin edellytykset, sillä he eivät kykene keskenenään siittämään lasta.

Mikä tässä kohtaa on siis lapsen oikeus ja miten se liittyy vanhempien sukupuoleen?

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #18

Viljo Heinonen
""Mitä pahaa siinä on, että aikuiset toteuttavat keskenään mielihalujaan, kun siihen ei liity pakkoa eikä alistamista eikä rikollisuutta? Ei siinä kukaan menetä mitään, että vähemmistöjenkin edustajat saavat asua ja olla keskenään ilman ulkiopuolisten paheksuntaa.""

Mitä pahaa: Saisit varmaan aika pitkän listan riippuen keneltä kysyt (lääkäri, teologi, sosiologi, eetikko...).
Tuo vain ei kuulu lainkaan keskusteluun sukupuolineutraalista avioliittolaista osana yhteiskunnan laajempaa muutospyrkimystä ja siihen liittyviä poliittisia tendenssejä.

...ilman ulkopuolisten paheksuntaa: Tuo sisältää ajatuksen, että voit pakottaa ihmisille erilaisen arvostuksen tai mielipiteen, kuin heillä nyt on. Tuota kutsutaan aivopesuksi.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Onko lapset samassa vuoteessa myös heteroliitossa?

Jos lasta rakastaa Mies ,aviopuoliso,tai Mies homo,niin mikä ero siinä on ?
Älä sotke sexiä ja rakastamista keskenään .

JK. Hyvin kelpaa omien lapsien lapsiliin ,koulunkäyntiin ym.
J.Silanpään,Pusi pusi Markon,J.Uotisen ym. maksamat verot?
Eikö hävetä "epäpuhdas" raha ottaa vastaan Kelasta.

Ilkka Huotari

#7. Väitätkö siis, että joku tällä palstalla oleva kiusaa sateenkaariperheiden lapsia?

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

#12. Kysymys ei ole osoitettu minulle, mutta vastaan silti: Ei varmaankaan kukaan, mutta aito avioliitto -ideologiaan kuitenkin sisältyy ajatus, että samaa sukupuolta olevien parien perheet ovat huonompia kuin eri sukupuolta olevien parien perheet, ja tämä on selkeä viesti tällaisille perheille ja heidän lapsilleen.

Ilkka Huotari Vastaus kommenttiin #14

Perheet huonompia...

Eli tällaisesta aiheesta ei sitten saa keskustella? https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_adoption

Sitä tutkitaan myös tieteellisesti.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #15

Eri perhemuodoissa elävien lasten hyvinvointia tutkitaan kaiken aikaa maailmalla ja myös Suomessa on tälläkin hetkellä käynnissä tähän avioliittolain muutokseen liittyen lapsivaikutusarvioon kuuluvaa perhetutkimusta. LAVA on prosessi, jota toteutetaan päätöksenteossa kolmessa vaiheessa - ennakkoarviointina, seurantana ja jäkiarviointia. Tyypillistä pid-säätötekniikkaa siis...

http://www.cudenvertoday.org/researcher-says-no-ev...

Eri perhemuodoissa elävien lasten hyvinvoinneissa ja suoriutumisessa muualla elämässä voi toki ollakin tilastollisia eroja, mutta suuri kysymys lopultakin on sitten se, että mitä niistä löydetyistä tilastollisista eroista voi päätellä?

Esimerkiksi perusopetuksen oppimistulosraporteista voi suoraan lukea, että romaniperheiden lasten koulunkäynti ja oppimistulokset ovat valtaväestön lapsiin verrattuna huonommalla tolalla - pitää olla melko tarkoitushakuinen järjenjättöläinen, jos tuon tuloksen perusteella vaatisi romaneille avioliitto- tai adoptiokieltoa.

Suomessa yksin elävällä aikuisella on mahdollisuus adoptioon...

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari Vastaus kommenttiin #15

#15. Totta kai saa keskustella ja tutkia, ja pitääkin. Juuri sillä tavalla löydetään keinoja lasten ja aikuistenkin aseman parantamiseen.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth Vastaus kommenttiin #14

"samaa sukupuolta olevien parien perheet ovat huonompia kuin eri sukupuolta olevien parien perheet"

-Kyse ei ole "samaa tai eri sukupuolta olevien parien perheistä" (hankala ja koukeroinen käsite ja tarkoitushakuisesti käytettäessä tekee lauseenkin mahdollisimman hankalasti muodostettavaksi ja luettavaksi) vaan verisiteistä, lapsen oikeudesta tuntea biologiset juurensa, isänsä ja äitinsä ja olla yhteydessä näihin. Ihannetilanteessa siten, että perhe muodostuu luonnollisella tavalla ja lapset syntyvät isänsä ja äitinsä sitoutuneeseen parisuhteeseen.

Tästä on kysymys. Joten toivottavaa olisi että puhuttaisiin asioista niiden oikeilla nimillä. Veriside, biologinen perimä, oma isä ja äiti.

Heteroperheiden ja sateenkaariperheiden lasten elämä ei tietenkään mitenkään muutu lakimuutoksen jälkeen. Muutos on yhteiskunnallinen. Näkyy siinä miten suhtaudutaan äitiyteen, isyyteen, näiden merkitykseen ja näiden puuttumisen käsittelyyn ja ymmärtämiseen.

Oikeus isään ja äitiin tarkoittaa muutakin kuin lapsen oikeutta kasvaa biologisten vanhempiensa hoidossa.
Ihannetilanteessa näin, mutta jos lapsen isä tai äiti ei kuulu samaan perheeseen, silloin "oikeus isään ja äitiin" tarkoittaa oikeutta olla yhteydessä isään tai äitiin perheen ulkopuolella.

Jos tämäkään ei ole mahdollista ja lapsi ei lainkaan tunne toista biologista vanhempaansa, silloin "oikeus isään ja äitiin" tarkoittaa oikeutta kaivata isää tai äitiä, tuntea mahdollisesti kipua tämän puuttumisesta. Tämä täytyy lapselle sallia ja häntä tulee tässä asiassa tukea ja kuunnella.

Lapsen tulee tarvittaessa saada myös korvaava kokemus esim. aikuisesta tukihenkilöstä, jota on tarjolla ainakin miespuolisia tukijoita pojille. Tarjontaa saisi lisätä ja monipuolistaa, mielestäni.
http://www.mieskaverit.fi/

TÄTÄ KAIKKEA tarkoittaa oikeus isään ja äitiin. Eri tilanteissa ja olosuhteissa. Ja olen sitä mieltä, ja tulen aina olemaan sitä mieltä, vaikka asiaa miten väännelltäisiin tarkoittamaan muka-vainoamista tai "huonommaksi" leimaamista, että jokaisella lapsella tulee olla oikeus isään ja äitiin. Tai vähintään korvaavaan kokemukseen. Myös sateenkaariperheiden lapsilla.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #24

Lapsella on ihan valtion allekirjoittaman Lapsen oikeuksien sopimuksen nojalla oikeus tuntea vanhempansa (myös ne biologiset) mikäli mahdollista ja jos se on lapsen etu - lapsen niillä vanhemmilla, joiden perheessä hän kasvaa yhteiskunnan autonomisesti vastuulliseksi jäseneksi, on vastaavasti myös omat luovuttamattomat ja jakamattomat oikeutensa.

Mieskaveri-toiminta kuulostaa tarpeelliselta ja kannatettavalta, mutta siitäkään ei voida yleisesti johtaa avioliiton tai avioliittolain tarkoitusta eikä etenkään langettaa lapsen huollosta vastaaville henkilöille moraalista imperatiivia järjestää perhesuhteensa siten, että lapsella on aina ja kaikkialla vapaa pääsy biologisten vanhempiensa hoteisiin.

Sitä paitsi, sukupuolen moninaisuus tuntien lapsella voi olla kaksi biologista äitiä tai kaksi biologista isää ...

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä Vastaus kommenttiin #30

"Sitä paitsi, sukupuolen moninaisuus tuntien lapsella voi olla kaksi biologista äitiä tai kaksi biologista isää ..."

No ei voi. Äläs nyt ihan hulluja puhu. Se saa asiasi muutenkin tuntumaan naurettavalta. Mieti mitä tarkoittaa "biologinen isä" ja "biologinen äiti".

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #36

Lapsen siittänyt ja lapsen kohdussaan kantanut ja synnyttänyt henkilö voivat kuin voivatkin olla samaa sukupuolta - kutsutko sinä esimerkiksi Marja-Sisko Aaltoa lastensa isäksi vai äidiksi?

https://fi.wikipedia.org/wiki/Marja-Sisko_Aalto

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä Vastaus kommenttiin #38

Hän on lastensa biologinen isä aivan riippumatta siitä, miten minä tai sinä häntä kutsumme.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #41

Juridisesti hän lienee lastensa isä (ja psykologisesti niiden lasten mielessä ainakin jossain määrin), mutta toisaalta hän on omien sanojensa mukaan ollut koko ikänsä nainen (murrosikään asti tyttö) ja koska transidentiteetillä on neurobiologinen perusta, niin silloin voimme sanoa hänen olevan myös biologisesti naisen.

Pluralistinen sukupuolikäsitys oikeuttaa tällaisen muuntuvan sukupuolimäärittelyn...

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä Vastaus kommenttiin #44

Juho, monimutkaiset ajatuskiemurasi ilmeisesti estävät sinua näkemästä yksinkertaista asiaa:

biologinen isä = lapsen siittänyt (tai siittiösolun muulla tavoin luovuttanut) henkilö.

Lisääntymisen biologian kannalta ei transidentiteeteillä ole merkitystä, joten muuta järkevää määritelmää "biologiselle isälle" ei ole.

Jos et itse huomaa, miten pähkähullua olisi sanoa mainitsemaasi henkilöä (en mielelläni puuttuisi sivullisten yksityiselämään) lastensa biologiseksi äidiksi, pelkäänpä, etten voi ottaa muitakaan juttujasi vakavasti.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #47

"Isä" on vain yleiskieleen vakiintunut nimitys sille lapsen siittäneelle henkilölle ja siten kulttuurisena tuotteena "aito" *) sosiaalinen konstruktio - ihminen lisääntyy siittiön hedelmöittäessä munasolun riippumatta siitä, nimitetäänkö niitä lisääntymissolujaan tähän aktioon luovuttaneita henkilöitä millä nimellä tahansa.

Sukupuoli ei riipu (sic!) sukuelimistä eikä määrity suoraan lisääntymiselimistön perusteella.

*) Itse olen tähän ikään tullessa jo varsin vakuuttunut siitä, että kaikki ihmisen jalostama ja kulttuureihin tihentämä tieto on olemassa vain ihmisen tietoisen toiminnan ansiosta l. kaikki käsitteet ja konkreettisten ilmiöiden nimitykset ovat sosiaalista konstruktiota.

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä Vastaus kommenttiin #51

Juho, on aika lailla itsestäänselvää, että kaikki sanat ovat "vain yleiskieleen vakiintuneita nimityksiä". Kommunikaation kannalta olennaista on kuitenkin, että (1) tärkeillä käsitteillä on jokin nimitys, (2) nimitykset pysyvät kutakuinkin stabiileina (eikä esim "pöytä" yhtenä aamuna tarkoitakin tuolia) ja (3) nimitysten keskinäiset suhteet ovat kutakuinkin loogisia (esim "biologinen" täsmentävänä lisänä suhteessa sanan yleiseen merkitykseen).

Nähdäkseni se merkitys, jonka ilmeisesti aivan tosissasi haluat antaa "biologiselle isälle", sotii näitä kaikkia kolmea periaatetta vastaan. Tämä nyt näin rautalangasta väännettynä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #56

Ymmärrän hyvin tuon deterministisenä sukupuolijärjestelmänä tunnetun jaottelun miehiin ja naisiin periaatteen ja sen yleisen soveltuvuuden ihmisten luokittelussa - yleistettynä tähän liittyvä käsitteistö muuttuu tietenkin näennäisen stabiiliksi :

https://en.wikipedia.org/wiki/Sex-determination_sy...

Koska tuo järjestelmä ei millään artikkelissa mainituilla "spekseillä" ole täydellisen vastaava todellisuuden kanssa (ainakaan minun käsitykseni mukaan ja tätä käsitystäni tukevat miljoonat transihmiset pelkillä olemassaoloillaan), niin sekä sukupuolen määritelmä itsessään että myös sukupuoleen liittyvät nimitykset sisältöineen muuntuvat yksilötasolla jopa siinä määrin, että henkilön sukupuoli voi olla biologiselta tasolta alkaen ristikkäinen tuossa yleisesti käytetyssä deterministisessä mallissa esitettyjen ominaisuuksien kanssa ja samalla ne henkilöön liitettävät kulttuurisesti tuotetut muut sukupuolisidonnaiset nimityksetkin muuntuvat alkuperäisistä sidoksistaan koskemaan tätä yksilöllistä sukupuolta,

Mieshenkilö voi siis tulla raskaaksi ja synnyttää ja olla kuitenkin tämän syntyvän lapsen biologinen isä, koska isyys liittyy miehen sukupuoleen (ainakin minun kriteereilläni, voi olla että joku muukin taho kuten esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin Yliopisto ovat kanssani samassa käsityksessä).

Juridiikka ja sosiaaliset normit pääsääntöisesti toimivat kuvaamallasi tavalla kiinteän kahden sukupuolen luokituksen varassa, jolloin henkilöt, joiden sukupuoli ei vastaa jompaa kumpaa "biologisena ja siten muuttumattomana faktana" pidettyä olemusta, joutuvat ahtaiden käsiterajausten vuoksi hankaluuksiin. Cis-normatiivisuuden haittoja lieventää sukupuolen ymmärtäminen yksilökohtaisempana ominaisuutena ja "sukupuolivariaatioiden" olemassaolemisen tiedostaminen.

Jos "pöydällä" tarkoitetaan pääsääntöisesti kirjalliseen työskentelyyn, lukemiseen ja ruokailuun tarkoitettua korotettua tasoa, niin melko usein on tullut sellaisen päällä myös istutuksi. Samoin olen käyttänyt tuolia ruokailu- ja kahvittelutasona tai kätevänä läppärin kannattimena kirjoitushommissa...

Käyttäjän jouniauranen kuva
Jouni Auranen Vastaus kommenttiin #36

Siis nykyään on yleistymässä geenisiirto jos jollain vanhemmalla riski perinnölliseen sairauteen 3 henkilöltä, eli lapsella voi olla 3 geeniperimää. Miten sitten biologinen vanhempi katsotaan vain mennäänkö 20% on minun`, ja saan 20% ajasta?

Arto Jääskeläinen

Ilkka Nielsen,
poliittinen intosi ja perättömät väittämäsi tulevat suorastaan ruudulta syliini.

""...sateenkaariperheiden lasten väheksymisen / kiusaamisen...""
Perätöntä niuhottamista. En ole kohdellut huonosti enkä kiusannut yhtäkään sateenkaarilasta. Säälinyt kyllä.

""Jos ette kykene kunnioittamaan jakamattoman ihmisarvon käsitettä...""
Millä perusteella vaahtoat, että en kunnioita ihmisarvoa ? Täysin käsittämätön väittämä.

""...pistäkää sievästi sanottuna kuitenkin "turpanne rullalle..."
Vahvistaa käsitystäni vihervasemmistolaisesta suvaitsevaisuudesta.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

"En ole kohdellut huonosti enkä kiusannut yhtäkään sateenkaarilasta. Säälinyt kyllä."

Kaipaavatko sateenkaarilapset sinun sääliäsi?

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Sipilän tullessa pääministeriksi hän ilmoitti ensitöikseen, että annettu laki astuu voimaan 1.3.-17 ja hyvä niin. Suomi seuraa tässä muita, meihin verrattavia sivistysmaita.

Arto Jääskeläinen

Arto Granlund
""Sipilän tullessa pääministeriksi hän ilmoitti ensitöikseen, että annettu laki astuu voimaan 1.3.-17 ja hyvä niin.""

Ei ole kenellekään uutinen, että päivä on 1.3.2017, mutta jos kuvittelet tuon joksikin lupaukseksi tai sitoumukseksi niin ei pidä paikkansa.

"" Suomi seuraa tässä muita, meihin verrattavia sivistysmaita.""

Kun USA kohta peruuttaa aiempia päätöksiä niin Suomi sivistysmaana voi tehdä samoin ? Tuota varmaan tarkoitit.

Pyrit määrittelemään "sivistyksen" jälleen samaksi kuin vihervasemmistolainen/feministinen/viherliberaali ideologia. Minulle sivistys ei ole tuollaista lastenoikeuksien loukkausta, avioliiton käsitteellistä väärentämistä ja vihreän/setalaisen aivopesun ujuttamista kouluihin.

Käyttäjän EliasRantanen kuva
Elias Rantanen

Avioliitto lakia pohdittaessa tärkein näkökulma on lastenoikeudet, lasten asema, lasten kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lapsista ei saa tehdä lähtökohtaisesti ja lakisääteisesti tarkoituksellisesti omasta biologisesta isästään tai omasta biologisesta äidistään orpoa.

Ei ole moraalisesti myöskään oikein keinotekoisesti tehtailla ihmislasta irralliseksi luonnollisesta isän tai äidin tai molempien hoivasta, läheisyydestä, kasvatuksesta, vaikka lapsitehtailija isä tai äiti tai molemmat yhdessä sen hyväksyisivätkin.

Perustelu tähän on, että pieni vauva tai yleensa alaikäinen lapsi on ihminen, jolle kuuluu ihmisoikeudet samoin kuin aikuisillekin. Yhdenvertainen ihmisoikeus koskee samoin lasta kuin aikuistakin esim. YK:n lapsenoikeus julistuksessa kansainvälisissä sopimuksissa, johon myös Suomi on sitoutunut. Myös Suomen peustuslaki määrittelee ihmisoikeudet samanarvoistaen sen edessä niin aikuiset kuin lapsetkin.

Kukaan lapsi ei voi itse valita, miksi hän saa alkunsa, mitä varten ja mikä syntymä yhteisö hänelle luodaan ja annetaan. Siksi homo tai lespo parille adoptiossa ei toteudu perimmäiset lapsenoikeudet.

Pieni puolustuskyvytön lapsi, joka on vauvana kahden naisen tai kahden miehen adoptoima, kysyy vanhemmaksi lapseksi tullessaan ja ymmärtäessään sen, ettei voi olla olemassa ilman biologista isää ja biologista äitiä, missä on isäni, tai missä on äitini. Kun kaveritkin kiusasivat minua jo kerhossa ja kiusasivat koulussa, että olen homppelien äpärä lapsi jne. Toteutuuko siinä lapsenoikeudet? Ei toteudu. Miksi ei? Siksi että jokaisella lapsella on lähtökohtaisesti oikeus isään ja äitiin aina sillioin kun se biologisesti ja sosiologisesti on mahdollista. Kukaan lapsi ei synny maailmaan omasta valinnastaan eikä omasta tahdostaan. Luonnonlait mahdollistavat biologisesti miehen ja naisen välityksellä lapsen olemassaolon. Siksi lasten ihmisoikeudet on avioliittolakia mietittäessä ennenkaikkea huomioitava ja suunnattoman tärkeä ja kauskantoinen pointti.

Lapsivaikutus - arvio (jonka myös lakivaliokunnan lausunto totesi) oli aivan riittämätön, se oli aivan olemattoman ohut, kun eduskunta niukalla enemmistöllä äänesti 28.11 että 12.12. 2014 Tahdon 2013 kansalaisaloitteen puolesta. Päätös oli vastaan lastenomia ihmisoikeuksia. Lapsella on lähtökohtaisesti aina oikeus omaan biologiseen äitiinsä ja isäänsä. mikäli mahdollista.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Aina vain tuo sama alkeellinen perusvirhe, eli luonnollisuus-luonnottomuusperustelu. Ja vielä päälle tuo ikivanha ja tökerö kiusaamisen oikeutus ja vanhempien syyllistäminen lapsen mahdollisesta kiusatuksi joutumisesta.

Aloittakaapa 'kristityt' ja aitoavioliittolaiset omista lapsistanne: kertokaa heille, että kiusaaminen on kiellettyä ja toisille ilkkuminen esim. erilaisista perheasioista on julmaa ja sivistymätöntä.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

Satuitko katsomaan (2003) Anna-Leena Härkösen kirjoittamaa TV-sarjaa "Kuumia aaltoja"?

http://www.imdb.com/title/tt0377216/fullcredits?re...

Siitä ei ole juuri sen jälkeen kuulunut vaikka oli suosittu sarja. Siinä oli trendikkäästi homopari, jotka keskustelivat perheistä ja toinen sanoi painokkaasti, ettei hyväksy lapsen hankkimista homosuhteeseen, koska jokaisella lapsella on oikeus sekä isään että äitiin.

Tiedän, tiedän. Tarina ja henkilöt ovat fiktiivisiä. Mutta mitä mahtaisi seurata, jos sarja esitettäisiin uusintana tai julkaistaisiin DVD:nä, tänä aikana?

Aivan ilmeisesti lausuma oli ainakin tuolloin myös käsikirjoittajan kanta. Nyt sen ääneen lausuminen on hirvittävää ja julmaa "syrjintää ja vainoamista". Kohdistuen aikuisiin homoseksuaaleihin. Joilla ei ole lupa sen enempää kuin heteroillakaan puhua lapsen tästä oikeudesta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #25

Varmaankin siitä seuraisi keskustelua niin julkisuudessa kuin yksityisestikin. Draamasarjoille tyypilliseen tapaan käsikirjoituksissa haetaan aina kärjekkyyttä draaman kaareen - vastaavasti sarjaan olisi voitu sijoittaa PKN-inklusiivisessa (Pertti Kurikan Nimipäivät) hengessä kehitysvammainen pariskunta keskustelemaan perheistä ja kirjoittaa toisella vuorosanat, joissa hän toteaa painokkaasti, ettei hyväksy lapsen hankkimista kehitysvammaisten aikuisten suhteeseen, koska lasta haukutaan sitten koulussa "kehareitten äpäräksi"!!!

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #25

"Siitä ei ole juuri sen jälkeen kuulunut vaikka oli suosittu sarja."

Myöskään Rikospoliisi Maria Kalliosta tai Hovimäen neloskaudesta ei liiemmin puhuta. Olikohan niissäkin jotain homoagendan vastaista?

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #25

No nyt on kaikki nähty: Homouden kauhistusta torjuessa vedotaan johonkin fiktiiviseen tv-sarjaan vuodelta nakki ja kivi.
Täysin naurettavaa muuten olettaa, että jos kaunokirjallisessa tuotoksessa joku roolihahmo sanoo jotain, on se ilman muuta kirjoittajan näkemys.

Käyttäjän jouniauranen kuva
Jouni Auranen

"Kun kaveritkin kiusasivat minua jo kerhossa ja kiusasivat koulussa, että olen homppelien äpärä lapsi jne. " jos aloittaisitte ihan omista lapsistanne ja opettaisitte heille ettei kiusaaminen ole oikein tai menisitte kouluihin puhumaan koulukiusauden vääryydestä jos niin huolissasi olet lapsien oikeuksista. (ps. adoptiolapsien oikeudet heteroperheissä ei ole pilkkuakaan erilaiset kuin lgbti-perheissä)

Käyttäjän jouniauranen kuva
Jouni Auranen

Itkupotkuraivarit.
Blogissasi ei ole mitään uutta johon ei olisi jo vastattu moneen kertaan ja kattavasti. Se kuinka monella edustajalla ei ole merkitystä koska läpi meni se on demokratiaa. kansalaisaloitteenne taas sai noin 60 000 vähemmän kannatusta. se mitä media kirjoittaa ei ole laillista merkitystä, vai oletko sitä mieltä että uutishuomio automaattisesti pitäisi olla -10 edustajan ääntä? Media on spn-avioliiton puolella koska historian kirjoissa kaikki haluavat olla hyvisten puolella.
p.s eikö raamattu jo maininnut lukumäärältään neutraalit avioliitot kauan ennen vihreitä.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

@16. Otetaan myös huomioon ne liitännäislait, mitkä hyväksyttiin eduskunnassa selvin numeroin. Arto vaan ei hyväksy tätä tosiasiaa ja kitisee edelleen jostain 7 äänen erotuksella.

Arto kun ei tule käsittäneeksi, että jos jostain syystä onnistutaan estämään lain toteutumista, niin tämä uusi Tahdon 2017 polkaistaan heti ja sinne tulisi valtaisa äänimäärä.

Käyttäjän sariweckroth1 kuva
Sari Weckroth

"p.s eikö raamattu jo maininnut lukumäärältään neutraalit avioliitot kauan ennen vihreitä."

----
Raamatullinen, eli patriarkaalinen moniavioisuus on hieman eri asia kuin nykyiset polyliitot. Jotka omalla tavallaan pyrkivät "tasa-arvoisuuteen" ja myös sukupuolineutraaliuteen, siten että ei ole kyse vain siitä että miehellä voisi olla monta vaimoa.
Yksiavioisuus oli tuolloinkin ihanne, mutta moniavioisuuden salliminen myönnytys, koska naimisiin pääseminen oli naisille tuolloin oikeastaan ainoa sosiaaliturva mitä oli.

Mutta se Raamatusta.

Tähän asiaan, polyliittoihin, on otettava kantaa, ja jokaisen tulisi määrittää vähintään itselleen miten tähän suhtautuu. Koska siitä tullaan vielä puhumaan. On turha kuvitella, että tämän spn-lakimuutoksen jälkeen kaikki (paitsi änkyräkonservatiivitkristityt ja aito avioliitto-yhdistys) elävät onnellisina elämänsä loppuun asti.

Käyttäjän jouniauranen kuva
Jouni Auranen

Eiköhän siihen ole aikaa ottaa kantaa jos kyseisestä laista tulee kansanäänestys, nykyisellä eduskunnalla tuskin menisi metriäkään eteenpäin. Asia kun ei nyt tähän nykyiseen lakiin liity mitenkään, jälleen vain uusi keppihevonen teille änkyräkonservatiivikristityille. Sitäpaitsi AA-yhdistys on jo ilmoittanut että "jatkaa sotaansa vähemmistöjä vastaan" vaikka spn-laki menee läpi joten luulenpa että kaikki muut kuin he elävät elämänsä loppuun onnellisena. AA- kuten ÄKK nyt vain koostuu ihmisistä joille on elämän tarkoitus vihata jotain, olkoon sitten pakolaisia tai muita vähemmistöjä.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #27

Jouni Auranen
"" AA- kuten ÄKK nyt vain koostuu ihmisistä joille on elämän tarkoitus vihata jotain..."

Perustelepa hieman perätöntä väittämääsi. Ettei vain viha nyt olisi kuitenkin jossain muualla ?

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #57

Jääskeläinen, omat tolkuttomat bloggauksesi ovat siitä ruskeavaahtoisena todisteena. Esimerkiksi tämä ja se, jossa suggeroit itsesi käsittämään täysin poskettomasti väärin vihreän liberalismin tutustumatta asiaan yhtä netistä löytämääsi lausetta enempää.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #62

Bloggaukseni eivät varmasti miellytä Vihreitä tai Setaa enkä siihen pyrikään.

Siihen liberalismi-juttuun lainasin vain esimerkin suoraan Vihreiden lehdestä (Vihreä tuuma), joka on myös puolueen periaateohjelmassa. Sille oli annettu nimeksi "puolueen perinteinen liberaali lähtökohta vihreäksi täydennettynä". Se lähtökohta on aika radikaali ja ruodin sitä hieman kysyen sitoutuvatko Vihreät oikeasti tuohon.

http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi Vastaus kommenttiin #68

@68. Minä en ole minkään nykyisen puolueen jäsen ja minulle ainoa sopiva on juuri Piraattipuolue. Minä itse näen, että sinä kärsit jostakin foliohatullisista väittämistäsi ja oma näkemykseni on, että sinä et todellakaan ole normaali vaan tarvitset sairaalakäyntiä.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #73

""...et todellakaan ole normaali vaan tarvitset sairaalakäyntiä."

Tuttua, tyylilleen uskollista Topi Rantakiveä muidenkin blogeissa.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #68

Teit vain itsesi naurettavaksi mm. omituisilla kuvitelmillasi vihreiden näkemyksistä varastamiseen ja murhaamiseen. Eipä sinua sitten näkynytkään kommentoimassa, kun olit jäänyt oikein komeasti rysän päältä kiinni.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #82

Minun ei ainakaan tarvitse kuvitella, miten suhtaudut sabotointiin, näpistykseen tai ilkivaltaan. Sanot, että se on "loistavaa kansalaisaktivismia:

http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/2...

Olet tietojeni mukaan Vihreiden edustaja.

""Eipä sinua sitten näkynytkään kommentoimassa...""

En päivystä täällä 24/7 vaan poikkean joskus.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen Vastaus kommenttiin #68

Jos olisit ysiluokkalainen tai lukiolainen ja kirjoitellut tuollaista yhteiskuntaopin tai elämänkatsomustiedon kokeessa, olisi arvosana nelonen. Syy: kokonaan asian vierestä, et tutustunut lainkaan lähteisiin.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #98

Kiitos arvosanasta.
Koen sen lievästi heijastavan arvomaailmaasi, eikä varsinaisesti sitä, onko lähteitä käytetty. Toivon, että et kuitenkaan kohtele oppilaitasi noin.

Omassa blogissani minulla on ensisijainen oikeus valita, mitä asioita käsittelen ja miten.

Käyttäjän jouniauranen kuva
Jouni Auranen Vastaus kommenttiin #57

Kuule, minulle vihaaminen on vain turhaa energian ja ajan hukkaa kun minulla on rakentavampiakin paikkoja mihin sen kohdistaa. Eikä varmaan sinunkaan tarvitse kovin kauas etsiä että tiedät millaisia postauksia aa-pistää seinälleen ja blokkaa kaikki erimieltä olevat. Rahkosesta rizzoon ja muihin aktiiveihin minua on haukuttu erinäisillä haukkumanimillä kun argumentit on loppunut. Kysyn muuten jälleen kun en muista paikoista ole vastausta saanut että miten selität rkp:n ja kokoomuksen kannatuksen spn-äänestysten osalta jos kaikki on vain vihreiden ja vasemmiston aikaansaannosta.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Kun kansa on äänestänyt eduskuntaan päättäjät
onko "kansa" mies/naisparien vihkimistä vastustajien ja "omantunnon" mukaan
Viina-laista ,Kansan enemmistöä?

Vakaamus ei kuulu politiikkaan eikä vähemmistön uskomukset saa vaikuttaa päätöksen tekoon.

Uskonpuhdistus ja noitavainot hävisi jo sivistyksen myötä.

Käyttäjän Minnamaarialax kuva
Minna-Maaria Lax

Maaliskuussa sama viha-agenda jatkuu, aikamuoto vaan muuttuu imperfektiin.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Niin, jälkipyykinpesulla jatketaan sitten kevättä kohti :)

Arto Jääskeläinen

Ja vihreät pesuaineet tunnetusti muuttavat mustankin pyykin valkeaksi.

Ja erittäin usein myös toisin päin, valkean mustaksi. :)

Arto Jääskeläinen

Minna-Maaria Lax
""Maaliskuussa sama viha-agenda jatkuu...""

Tiesin jo, että olet vihamielinen ja jatkat viha-agendaasi. Ja sitten... ?

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Kun Opetushallituksen ”Tasa-arvotyö on taitolaji” (sattuipa muuten paradoksaalinen nimi oppaalle) sai penseän vastaanoton koulumaailmassa politisoituneiden näkemystensä vuoksi, niin Seta on tehostanut ideologiansa syöttöä kouluille uudella juuri julkaistulla oppaallansa opettajille. Seta näyttää kutsuvan itseään nykyään ihmisoikeusjärjestöksi ! "

Nyt on myös Sosiaali- ja terveysministeriö julkaissut neuvoloille oppaan, jossa valistetaan tasa-arvon edistämisessä asiakastyössä :

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75613

"Oppaan tarkoituksena on tukea neuvolan terveydenhoitajia sekä muita sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä toteuttamaan sukupuolten tasa-arvoa käytännön työssään lapsiperheiden kanssa. Opas tarjoaa tietoa ja pohdittavaa sukupuolten tasa-arvosta, sukupuolen moninaisuudesta sekä perheiden monimuotoisuudesta. Tasa-arvon toteutuminen ja edistäminen ovat neuvolatoiminnan keskeisiä periaatteita. Opas antaa näiden periaatteiden toteuttamisen tueksi tietoa lainsäädännöstä, erilaisten perheiden kohtaamisesta, hoivan tasa-arvoisesta jakamisesta, lasten tasa-arvoisesta kasvatuksesta ja sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.

Perheenjäsenten tasa-arvoinen kohtelu tulee neuvolatyössä esiin esimerkiksi tavoissa, joilla vanhemmille ja lapsille puhutaan sekä toiminnassa, johon heitä kannustetaan. Työntekijät voivat esimerkiksi huomaamattaan huomioida eri sukupuolta olevia vanhempia eri tavoin tai puhua lapsille eri tavoin riippuen siitä, oletetaanko heidät tytöiksi vai pojiksi. Opas pyrkii ohjaamaan neuvoloiden työntekijöitä huomaamaan näitä totuttuja käytäntöjä ja antamaan vinkkejä ja välineitä uudenlaisiin, tasa-arvoisiin lähestymistapoihin.

Oppaassa pyritään myös laajentamaan perinteisiä perhekäsityksiä, ja siinä perheen määritelmään sisällytetään äitien ja isien ohella myös puolisoja, toisia vanhempia, ensisijaisina pidettyjä vanhempia ja laajempia perheitä kuin ydinperhe.

Neuvolan ja muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät kohtaavat työssään päivittäin erilaisia perheitä ja lapsia, ja siksi heillä on hyvä mahdollisuus lisätä perheiden tietoa tasa-arvoisesta kasvatuksesta ja olla osaltaan purkamassa kaavamaisia sukupuolinormeja. Yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon pyrkivä perhekokonaisuus luo hyvän kasvuympäristön lapselle.

Opas on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön, tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Oppaan tavoitteena on antaa lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille tietoa ja välineitä kaikkien perheiden ja lasten tasa-arvoiseen kohtaamiseen. Opas sisältää eri aihealueisiin ryhmiteltyjä käytännön kysymyksiä ja pohdintatehtäviä, jotka auttavat lapsiperheiden kanssa työskenteleviä ottamaan tasa-arvokysymykset puheeksi asiakasperheiden kanssa ja lisäämään omaa tietoaan kasvatukseen liittyvistä tasa-arvoteemoista"

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Miksi Aito avioliitto-kansalaisaloite ei saa kannatusta eduskunnassa?

Perustuslaillisten ongelmiensa ohella aloitetta vaivaa "lievä" yhdenvertaisuuden vastaisuus - aloitteen vireille laittanut Jukka-Pekka Rahkonen on omatoimisesti ja räväkästi ilmoittautunut homojen inhoajaksi :

"Homous on kuvottava perversio ja homot ovat säälittäviä vikaan kasvaneita reppanoita, jotka eivät homoina koskaan voi löytää eivätkä täyttää elämänsä tarkoitusta miehinä.
Eivät vaikka koko maailma toitottaisi, että se on ihan okei.
Homot tarvitsevat apua, eivätkä tätä naurettavaa ja kuvottavaa homoutta ylistävää paraatia."

https://www.facebook.com/aitoavioliittoaivopierut/...

Onneksemme eduskunta ei halua olla edistämässä tällaista "arvo"konservatismia...

Arto Jääskeläinen

""Miksi Aito avioliitto-kansalaisaloite ei saa kannatusta eduskunnassa?""

Äläpäs hätäile asioiden edelle. Ei ne Vasemmistoliittolaiset ja Vihreät ole usein innostuneita muistakaan aivan järkevistä ideoista.
Toimit muuten mielenkiintoisen samankaltaisesti, kuin tiedotusvälineet: Vihreistä unelmista uutisia. Tämä vain sivuhavaintona.

""Perustuslaillisten ongelmiensa..."
Propagandaa.

""Jukka-Pekka Rahkonen on omatoimisesti ja räväkästi ilmoittautunut homojen inhoajaksi""
Minkäänlainen ihmisviha ei kuulu yhdistyksen ohjelmaan. Jokainen saa silti yksilönä vapaasti inhota mitä haluaa. Itse inhoan vihervasemmistolaista valehtelua, asioiden tahallista ideologista vääristelyä ja tuohon ajoittain liittyvää muuta agressiivista käytöstä. Ei meistä kukaan ole mielipidepoliisi yhdistyksessä, jokainen on omanlaisensa yksilö ja yhdistys ei syrji eikä tietenkään voi syrjiä ketään, olit sitten räväkkä tai hiljainen luonne.

""https://www.facebook.com/aitoavioliittoaivopierut/""
Käyttämäsi tietolähteen laatutaso, tyyli ja tarkoitus kertoo aika paljon.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Sinusta tuollaiset Rahkosen puheet ovat vain "räväkkää luonnetta"? No sitten sinun on kyllä turha itseäsi ja AA-porukkaa martyroida ja närkästyä yhtään mistään sinun ajatuksiasi arvostelevasta kommentoinnista. Nehän ovat vain räväkkyyttä...

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen

"Minkäänlainen ihmisviha ei kuulu yhdistyksen ohjelmaan."

Tuossahan ei puhuttu yhdistyksestä mitään, vaan kannattamasi aloitteen vireillepanijasta. Yhdistykset eivät voi käynnistää kansalaisaloitteita. Mistä nyt tuli jokin yhdistys mieleen?

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #67

Et ilmeisesti lukenut koko ketjua, sillä Jouni Auranen mainitsi sen tuolla ylempänä.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #72

Minkä missä ja entä sitten? Kommentoin vastaustasi tiettyyn kommenttiin.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #77

Siis yhdistyksen. Tuotahan kysyit.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Susiparit oli joskus kauhistus.
Lehtolapsia joka talon isännällä.
Mieroon potkaistiin tytär jos tuli raskaaksi ennen papin aamenta.
Joitain mielisairaita pidettiin noitina ja poltettiin roviolla.
Silti "vaiettuja" salaisuuksia perheen ja suvun piireissä katsottiin "hyväksyvästi" läpi sormien .

Tekopyhyyden huippua syyllistää muita ja nostaa itsensä jalustlle.

Arto Jääskeläinen

""Tekopyhyyden huippua syyllistää muita ja nostaa itsensä jalustlle.""

No ethän vaan sitten tee niin itse ?

Luettelemillasi asioilla ei kyllä ollut mitään tekemistä otsikon asian kanssa.

Miten kommentoisit tätä: Mikä tahansa kuviteltavissa oleva parisuhde ei ole avioliitto.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

lainaus:
No ethän vaan sitten tee niin itse ?

EN. Hyväksyn kaikki luojanluomat ihmiset.
Värilliset,valkoiset,miehet,naiset,homot,lesbot,heterot.

Mikä hitto minä olen tuomitsemaan Jumalanluomia ihmisiä?

Ei riitä kanttia sanoa yläkertaan :"Teit väärin kun loit homot ja Lespot.

Yläkerta tuomitsee,ei ihminen.

"Jumala" loi ihmisen omaksi kuvaksi.Antoi synnit kaikille anteeksi.

Vaikka en usko muuhun kuin tosiasioihin ,Pipliassa mitä riparissa luin EI ole jaoteltu ihmisiä a luokan ja b luokan läheisiin.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #70

""Mikä hitto minä olen tuomitsemaan Jumalanluomia ihmisiä?""

Ei kukaan ole pyytänyt, kehottanut, tms. tuomitsemaan ihmisiä.

Miten tuo liittyy siihen, että avioliitto on miehen ja naisen liitto ?

Tai spn-avioliittolakiin ja siihen liittyviin muihinkin asioihin ?

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta

"Miten kommentoisit tätä: Mikä tahansa kuviteltavissa oleva parisuhde ei ole avioliitto."

Ei olekaan.
Avioliittolakihan määrittelee lainsäädännöllisesti millainen parisuhde on lainedessä avioliitto.

1.3 avioliittolaki tulee voimaan merkityksessä "Kaksi henkilöä, jotka ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään, ovat kihlautuneet jne...." Rekistöröidyn parisuhteen muuttamisesta avioliitoksi 1.3 jälkeen säädetään

"Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat muuttaa parisuhteensa avioliitoksi tekemällä sitä koskevan yhteisen ilmoituksen maistraatille. Rekisteröity parisuhde jatkuu avioliittona siitä päivästä, jona maistraatti on saanut ilmoituksen."

Avioliittolaissa on lisäksi tiettyjä edellytyksiä ja rajoituksia. Nämä rajoitukset koskevat lähinnä ikää, lähisukulaisuutta, jo voimassa olevaa avioliittoa tai rekistöröityä parisuhdetta. Avioliittolaissa on määritelty mm. avioliiton esteiden tutkinta.

Eli ei todellakaan mikä tahansa kuviteltavissa oleva parisuhde ei ole avioliitto. Avioliitto on määritelty hyvinkin tarkkaan voimassa olevassa lainsäädännössä ja tämä lainsäädäntö muuttuu ja tulee voimaan 1.3.2017. Tällä hetkellä vain mies ja nainen voivat solmia avioliiton. 1.3 jälkeen tilanne on toinen ja miespari tai naispari voivat solmia avioliiton. Lainmukaisesti solmittu avioliitto ja lainmukaisesti toimitettu vihkiminen muodostaa lainmukaisen avioliiton.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #71

1) Muuttuuko Peugeot Bemariksi pelkästään säätämällä laki, joka määrää kutsumaan tasa-arvon vuoksi myös Peugeottia Bemariksi ?

2) Näkeekö ihmiset uuden lain jälkeen, että Peugeot on edelleen se sama Peugeot ?

3) Biologisia totuuksia ei voi muuttaa lainsäädännöllä. Voiko ajattelu tulla niin (viher)sokeutuneeksi, että tuollaista ei myönnetä ?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #78

Mitä ihmisen avioliittokäsityksestä kertoo, että avioliittoa verrataan automerkkiin?

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #79

Mitä kertoo ihmisen ajattelusta, jos hän ei ymmärrä sittenkään, vaikka annetaan esimerkki jollain muulla, vaikkapa automerkeillä ?

En minä itse kokenut vaikeaksi ymmärtää, että eri asiat ovat eri asioita.
Samaa sukupuolta oleva pari ei ole sama asia kuin mies ja nainen.

Eri asioita kutsutaan eri nimillä, siinä on pointti.

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #80

Musta ei ole ollut vaikea ymmärtää, että eri automerkit on yhtä lailla autoja, ja erilaiset avioparit yhtä lailla aviopareja.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #81

Eri automerkit ovat autoja, mutta ne eivät ole samanlaisia eli ei voi sanoa "yhtä lailla" antamatta väärää kuvaa asiasta.
Voit toki maksaa Bemarin hinnan ja saada pikku Peugeotin, jos olet eri mieltä.

Avioparit ovat aviopareja, siinä ei puolestaan ollut mitään uutta.

Kysymys olikin mikä on aviopari. Tuosta ei koskaan aiemmin ole ollut mitään epäselvyyttä. Se on vakiintunut käsite. Mies ja nainen.

Jos ostat kaupasta kultaiset korvikset ja huomaat myöhemmin, että ne ovatkin messinkiä.
Kulta on vakiintunut käsite metallin nimenä, samoin messinki. Molemmat ovat metalleja !
Onko kaikki siis hyvin ?

Käyttäjän TenkaIssakainen kuva
Tenka Issakainen Vastaus kommenttiin #84

Aina vain blogistille tulevat avioliitosta erilaiset kauppatavarat mieleen :D

(Lisäys:) No täytyy myöntää että harmittaisi, jos olisi ehtinyt solmia avioliiton, ja sitten myöhemmin ilmoitettaisiin että eikun tää nyt olikin vain rekisteröity parisuhde.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #86

Tasa-arvon säilyttämiseksi ajattelin esittää myös naisille tutumman esimerkin. :)

No johtava teema kuitenkin oli "vakiintunut käsite" ja että se identifioi yksiselitteisesti tietyn asian.

Aivan samalla tavalla kuin "kulta" identifioi yksiselitteisesti sen arvokkaan metallin, niin avioliitto identifioi miehen ja naisen liiton vakiintuneena käsitteenä.

Jos joku tuo sinulle messinkiä ja esittää sen olevan kultaa, niin lienee aika selvää, että kyseessä on huijaus.

Aivan sama pätee avioliittoon.

Käyttäjän OPM kuva
Jani Virta Vastaus kommenttiin #84

Mutta lainsäädäntö muuttuu. 1.3 alkaen avioparin määritelmään tulee muutos joka muuttaa sen kahden henkilön solmimaksi liitoksi, määritteen miehen ja naisen sijasta. Aviopari on edelleen aviopari. Jos mies on naisen kanssa naimisissa niin he ovat aviopari ennen 1.3 ja sen jälkeenkin vai tuleeko tähän lakiin näinkin merkittävä muutos mistä en ole mitään kuullukkaan.

Nyt vain lainsäädäntö laajenee koskemaan mies- ja naisaviopareja. Avioparin lainsäädännöllinen asema pysyy aivan samana kuin ennenkin. Heillä on avio-oikeus toisen omaisuuteen, heillä on oikeus yhteiseen adoptioon, yhteisen lapsen asema esimerkiksi erotilanteessa tai elatusavuissa säilyy samanlaisena jne. Ei avioparin oikeuksiin ja velvollisuuksiin tule mitään muutoksia. Eli 1.3 jälkeenkin mies ja naisaviopari on edelleen aviopari, vai eikö ole?

Mää en tota Bemari, Peugeot vertausta ymmärrä. Molemmat ovat autoja, molempia koskee sama lainsäädäntö (esim. katsastus, uuden auton tyyppihyväksynnät, autoverotus jne). Lainsäädännössä ollaan hyvin tarkasti määritelty millaisia autojen pitää nykyään olla ja millaisia niiden piti aikoinaan olla. Lainsäädäntö muuttuu. 70-luvulla ja vielä myöhemminkin ei esimerkiksi autoissa ollut pakollisia takaturvavöitä, nykyään on. Lainsäädäntö on muuttunut ja nykyään ne ovat pakollisia.

Kun auton hintaa ja merkkiä käytetään avioliittovertauksessa niin ehkä vastaava vertaavaa olisi ajatella että voit mennä naimisiin rikkaan kumppanin kanssa tai köyhän kanssa. Voit saada hyvä puolison tai hakkaavan psykopaatin. Ihmisiä, puolisoita ja avioliittoja on hyvin erilaisia. Toiset ovat parempia (kuten upouusi edustusbemari tai ihantaallinen miljonäärikumppani) tai huonompia (100 euron katsastamaton pösö tai juoppohullu rutiköyhä psykopaatti). Kuitenkin sama lainsäädäntö koskee kaikkia tapauksia. Bemarikin pitää joskus katsastaa ja verot maksaa, vakuutukset ottaa, samoin on Pösönkin laita).

Miten tuo kultaesimerkki liittyy tähän. Väitätkö ihan tosissasi että joku menee naimisiin naisen kanssa joka yllättäen paljastuukin mieheksi. Thaimaassa voi naiset ja ladyboyt mennä humalaisilta sekaisin, mutta en usko että naimisiin mennessä ihan noin vakavaa virhettä pääsee tapahtumaan.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen Vastaus kommenttiin #78

No tämä nyt oli veikeä. Kuvailemasi laki on tarpeeton, koska meillä on jo nyt tasa-arvoinen ajoneuvolainsäädäntö.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #83

Ei junia rekisteröidä autorekisteriin.
Eri asiat ovat eri asioita sielläkin.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen Vastaus kommenttiin #85

No mistä se junakin tähän pätkähti? Juna kuten kiskoilla kulkeva raitiovaunulkaan eivät ole edes ajoneuvoiksi luokiteltavia laitteita.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #87

No väännetään Artolle rautalangasta. BMW on automerkki. Koska monenlaisilla ihmisillä on halua tasa-arvonkin nimissä omistaa bemari, on BMW viisaasti laajentanut valikoimaansa. Erilaiset ihmiset ja pariskunnat voivat omistaa bemarin. Valikoima on tänään huomattavasti kattavampi ja useampien tarpeisiin sopiva kuin vaikkapa 1970-luvulla. Kaikki ne ovat bemareita.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #88

Niinpä niin. Kaikki Bemarit ovat Bemareita mutta Pösöni ei muutu sellaiseksi vaikka lailla määrättäisiin, että sitä pitää 1.3.2017 alkaen kutsua Bemariksi.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #87

""No mistä se junakin tähän pätkähti? Juna kuten kiskoilla kulkeva raitiovaunulkaan eivät ole edes ajoneuvoiksi luokiteltavia laitteita.""

Ne ovat molemmat kulkuvälineitä.

Käyttäjän IlkkaNielsen kuva
Ilkka Nielsen Vastaus kommenttiin #90

Kyllä nyt on toisiinsa täysin kuulumattomat asiat suloisesti sekaisin. AjonL, RLL, TLL Vna ajokorteista eikä AjokorttiL tunne käsitettä kulkuväline. Blogihan käsitteli pian voimaantulevaa tasa-arvoista avioliittolakia ja blogistin argumentointi hakee vertailukohtia automerkeistä ja liikenteen lainsäädännöstä, josta sinulla ei näytä olevan harmainta hajua edes peruskäsitteiden osalta. Ei ehkä kannattaisi ajaa itsepäisesti itseään miinaan. No riehakasta sunnuntaita kaikille ;)

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #90

Onko Pappisvihmimyksen saaneet katolilaiset piispat homoja (jo 1800 lähtien)?

Eikö ole vähän ristiriitaista?

Käyttäjän MattiTapani kuva
Matti Tapani Vastaus kommenttiin #78

Automerkin vertaaminen avioliittoon on kerrassaan hieno analogia, mutta valitettavasti sangen ontuva sellainen. Peugeot ei voi muuttua Bemariksi, mutta voikko juoppo muuttua raittiiksi? Voiko rikollinen tehdä parannuksen ja muuttua yhteiskuntakelpoikseksi? Onko kerran pettänyt aina pettäjä?

Katsos, valtaosa ihmisistä ei elä harhaluulossa, jonka mukaan avioliitto on jokin muuttumaton ja kivettynyt käsite. Ymmärrän hyvin, että sinun kaltaisillesi ihmisille, joille avioliitto on jokin pyhä ja ihmisen vallan ulkopuolella oleva käsite, joka on riippumaton ihmisten käsityksistä ja erilaisista kulttuureista, avioliitto on kovaa materiaa, jota voi verrata konkreettisiin ja fyysisiin asioihin ja näin tulla paikkansa pitävään johtopäätökseen, ettei tuohesta totta tosiaan tule takkia. Peugeot ei ole Bemari, koivu ei ole mänty eikä hirvi lintu.

Valtaosalle ihmisistä valitettavasti avioliitto riittää ihan sellaisenaan, juridisena instituutiona joka on ihmisen luoma, ihmisen säätämä ja ihmisen hallittavissa ja muokattavissa. Valtaosalle ihmisistä avioliitto on sitä, miksi heidän edustamansa kulttuuri sen mieltää. He eivät yritä luoda avioliitosta mitään suurempaa ja pyhempää kuin mitä se on, he eivät yritä tehdä siitä ajatonta, muuttumatonta tai niin yleismaailmallista, että se olisi ihmisen vallan ulkopuolella tai yhtä olemassaolon rakenteeseen sidottu kuin fysiikan lait. Näille ihmisille avioliitto on sopimus, liitto kahden ihmisen välillä, joka solmitaan syvän rakkauden osoituksena ja jonka tarkoitus on tarjota pariskunnalle ja heidän perustamalleen perheelle - mikäli he niin mielivät - yhteiskunnan ja lainsäädännön tarjoamat edut, hyödyt ja turvan. He näkevät avioliiton sellaisena kuin se on: elävänä ja muuttuvana käsitteenä, joka on muuttunut aikojen saatossa ja on muuttuva vastedeskin kulttuurinsa mukana. Ja sanonpa vain, että nämä samat ihmiset olivat niitä, jotka aikoinaan kampanjoivat mustien ja valkoisten seka-avioliitto-oikeuden puolesta Amerikassa ja säätyjenvälisen avioliitto-oikeuden puolesta Suomessa. Heitä vastustaneet puhuivat avioliiton muuttumattomuudesta, vetosivat "luonnollisuuksiin" ja "maalaisjärkeen" ja heiluttelivat milloin Raamattuja, milloin "tutkimuksia", joiden mukaan yhteiskunta olisi turmiolla viidessä vuodessa, mikäli avio-oikeuksien puolustajat saisivat tahtonsa läpi. Historia ei välttämättä toista itseään, mutta se totta tosiaan riimittelee...

Summa summarum, analogiasi avioliitosta autona saattaa pitää paikkansa sinulle, koska sinun silmissäsi avioliitto on yhtä konkreettinen asia kuin automerkki, mutta luojan kiitos toiset näkevät avioliiton kuin ihmisen: muuttuvana, elävänä ja kehittyvänä. Sinun silmissäsi avioliiton merkitys on muuttumaton, toisten silmissä se on täysin ihmisten ja kulttuurin muokattavissa. Juridisen avioliiton käsite on nyt kehittynyt, pidit sinä sitä "aitona" tai et. Onneksi sinun henkilökohtainen mielipiteesi on mitätön Suomen lainsäädännön ja Suomen kansan enemmistön äänen rinnalla. Meitä ei sinänsä hetkauta, jos sinä et pidä avioliittojamme aitoina - meille riittää, että Suomen valtio ja laki pitävät.

Käyttäjän topira kuva
Topi Rantakivi

PRH kiinnostui antamastani kysymyksestä Aito Avioliitto ry:stä ja havaitsi siinä kummallisuuksia. Samalla PRH antoi vihjeen, että pitää ilmoittaa verottajalle.

Minä laitan verottajalle tarpeelliset tiedot ja toivottavasti muutkin voisivat ilmoitella Aito Avioliiton toiminnasta.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman
Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Hyvä kirjoitus.94

A) Kun heteropari tekee lapsia ja yksi niistä on homo . Niin ketähän nuo vouhkaajat nyt syyttäisi siitä?
Sukupuolineutraalien vihkimistä vai?

B) Saako ihminen valita ennen syntymäänsä:
1.-Vanhempansa
2.-Silmiensä värin
3.-Tukanvärin
4.-perinnölliset sairaudet,vai terveen kehon
5.-onko hetero vai homo,lesbo.

Eniten kärsimystä ihmiskunnalle on aiheutunut eri uskonnoista. Miksiköhän?

Saako Ihminen rakastaa toista ihmistä? Missä se rakkaus tunnustetaan ?
Papin (jumalan kasvojen edessä,tunnustetaan rakkaus toista ihmistä kohtaan)
ja SRK edessä vihkivalalla,kirkossa tms paikassa.

JK.Ja sukupuolineutraaleille pareille kuuluu veronmaksajana samat oikeuden kuin muillekkin.

Valtio Suomen hallituksen tekemien lakien mukaan .Niin Kelasta vanheimpainraha kuin lapsiperheiden muut tuet.

Ja jos ei käy,niin tuoppa siitä pipliasta pykälät jotka kumoaa ,vaaleilla valittujen päättäjien tekemät lait.

Arto Jääskeläinen

Kukaan ei "synny sellaiseksi". Ei yksikään.

On aika sairasta ajatella pieniä lapsia seksuaalisesti poikkeavina.

Lienillä lapsilla ei ole MITÄÄN suuntausta, ei omaan eikä vastakkaiseen sukupuoleen.

He eivät edes ajattele tuollaisia asioita.

Tuollaiset asiat tulevat vastaan vasta murrosiässä.

Se, että on tyttömäisä poikia tai poikamaisia tyttöjä lapsena EI osoita mitään ja on aivan tavanomainen asia. Valtaosa lapsista kasvaa aikuiseksi silti aivan normaalia rataa.

Käyttäjän PeliSuomi kuva
Pertti Lindeman
Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

#107. Kuka tässä on väittänytkään, että pienillä lapsilla olisi seksuaalisuutta? Seksuaalisuus herää aikanaan, eikä sen suuntautumiseen nähtävästi pysty itse vaikuttamaan.

On totta, että valtaosa tyttömäisistä pojista ja poikamaisista tytöistä kasvaa miehiksi ja naisiksi, mutta mitä sanot niille, joille ei käykään niin?

Raamatulla ja aito avioliitto -ideologialla lyöminen on erityisen haitallista murrosikäisille, joille minäkuvan muotoutuminen aiheuttaa muutenkin kipuilua.

Toimituksen poiminnat