Arto Jääskeläinen

Aivopesu laajaa Suomessa

 

Luotettava media ?

Näet samoja uutisia eri lehdissä ja kuule radiosta ja televisiosta jostain asiasta. Uutisten samankaltaisuus luo kuvan sinulle asiasta että uutinen on luotettava kun nuo kertovat kaikki liki samoilla sanoilla samat yksityiskohdat saman sävyisinä ja jopa samoilla painotuksilla. Noinhan se asia on, lisää kahvia mukiin, päivä jatkuu ja asia kuultu.

Onko kaikki hyvin ?

On ihmismielelle ja ajattelulle ominaista että kun tieto tulee useampaa kanavaa saman sisältöisenä, sitä pidetään luotettavana ja mahdollisesti joltain osin poikkeavaa tietoa aletaan helposti kyseenalaistamaan.

Kritiikitön uutisten ja ilmiöiden vastaanotto sellaisenaan vain sillä perusteella että esimerkiksi kuulee siitä monesta paikasta vie kuitenkin useammalla tavalla harhaan. Miksi ?

Erotetaan aluksi uutisen lähde, välittäjä ja jakelija. Uutinen on lähtenyt liikkeelle jostain lähteestä ja uutisten välittäjä toimittaa sen eteenpäin, joko seuraavalle jakelijalle tai suoraan meille vastaanottajille toimien silloin julkaisijana. Virhepaikkoja ovat tuossa lähde, välittäjä, ja julkaisija.

Joku saattaa kysyä että entäs sitten, eikö tuo toimi luotettavasti ja virheet korjataan ?

Vastaus on siinä että tuossa oli vasta osa kokonaisuudesta, ei koko totuus.

Suomalaisten luottamus mediaa kohtaan on laskenut vauhdilla.

 

Poliittinen asenne ja media

Jos maailma olisi vain journalistinen ja journalistinen kunnianhimo tiedon jakelussa olisi hallitseva kaikkialla olisimme varmaan kohtuullisessa tilanteessa. Maailma ei kuitenkaan ole ensisijaisesti journalistinen vaan poliittinen.

Maailman poliittisuudella on monta vääristävää seurausta.

Poliittiset mieltymykset aiheuttavat halua sekä vaientaa että vääristää viestejä jotka eivät ole poliittisesti mieluisia. Meitä koskettaa tässä yhteydessä ketjun viimeisin osa, uutisten jakelijat joiden viestejä me näemme, kuulemme ja luemme. Tämä viimeinen osa, jakelija, voi olla myös uutisten tuottaja kuten esimerkiksi YLE.

Perinteisesti on usein väitetty ”kenen leipää syöt, sen lauluja laulat”. Tänä päivänä tuo omistamiseen liittyvä väittämä ei laajemmin pidä paikkansa. Ratkaisevassa asemassa on jo pitkään ollut toimittajakunnan poliittinen kanta. Se vaikuttaa mitä julkaistaan, mistä vaietaan ja miten poliittisesti väritettynä jokin asia julkaistaan. Television ajankohtaisohjelmiin löydetään halutun värinen asiantuntija antamaan toivottuja lausuntoja.

Poliittisesti mieluisten tahojen tekemisiä voidaan kaunistella, omien tekemistä virheistä voi vaieta tai vähätellä virheitä selitellen niitä ”parhain päin” jos ne pääsevät julkisuuteen. Vastaavasti poliittisesti epämieluisten tahojen tekemisiä voidaan mustamaalata systemaattisesti, poliitikkoja solvata, muotoilla uutisia mahdollisimman epäedulliselta näyttäviksi koskien tahoja joista ei poliittisista mieltymyksistä johtuen pidetä.

 

Tiedä mielesi hallitsija

Suomi on mediapuolella erittäin vihervasemmistolainen. Toimittajien koulutuksen poliittisista taustoista on tehty tuore selvitystyö. Media-alan koulutus on liki täysin vihervasemmistolaisuuden vallassa:

 

https://www.suomenuutiset.fi/nyt-se-on-tutkittu-journalistiyliopistot-lapikotaisin-punavihreita/

 

Tuo näkyy laajasti suomalaisen median sisällössä ja yhteiskunnallisesti tärkeiden uutisten ilmeessä. Uutisia valitaan tarkoituksellisesti ja sävytetään. Tietynlaista maailmankuvaa tuodaan esiin ja suositaan.

Toimittajakunnan laajasti vihervasemmistolainen maailmankuva selittää miksi saamme niin paljon ”valistusta”, poliittisin tarkoituksin tehtyä viestintää jonka tarkoituksena on sekä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen että toisaalta antaa vääristynyt kuva siitä mikä on yleinen mielipide. Vihervasemmistolaisten ihanteiden vaikutus näkyy muutenkin.

Voidaan varmasti puhua laajasta aivopesusta mediassa: Journalistiikan ja viestinnän opiskelijoista on 75% vihervasureita ja tuohon päälle vain noin 11% demareita. Ei tarvitse arvata mitä aatteita suositaan ja ketkä saavat kylmää kyytiä medialta.

Jos pitäisi perustaa iso konservatiivinen lehti niin löytyisiköhän siihen toimittajia ?

 

Yleisen mielipiteen vääristäminen

Vihervasemmisto edustaa pientä osaa suomalaisista mutta pystyy laajalla tiedotusvallallaan vääristämään ja valehtelemaan yhteiskunnallisessa uutisoinnissa helposti asioiden tilan. Tuota mediavaltaa on käytetty useasti vuosien saatossa erilaisten vihervasemmiston agendalle sopivien asioiden valmisteluun ja lobbaukseen. Vihervasureiden mediassa luomaa ”yleistä mielipidettä” vahditaan myös siltä varalta että joku on eri mieltä. He itse puhuvat vaiennus-, painostus- ja kostokeinona vastustajien hukuttamisesta ”kakkamyrskyyn”, eli yllytetään ryhmän aktivistit lähettämään niin suuri määrä viestejä että vastaanottajalle on ongelma käsitellä niitä. Yksi ilkivaltaisen anarkian nykyaikainen muoto tuokin. Netin keskusteluissa solvataan muita keskustelijoita hyvin henkilökohtaisin ilmauksin sen sijaan että kommentoitaisiin varsinaista asiaa.

Vihervasemmiston ihannoima ja meille syöttämä yhteiskunnalle ja yksilöille haitallinen moraalinen rappio jonka haittavaikutukset kohdistuvat laajasti lapsiin esitetään ihailtavana ”vapautena”, ”kehityksenä”, ”maailman muuttumisena” tai muuten vain automaattisena ilmiönä ”jolle emme voi mitään”.

 

 

Eduskunnan sijainti ja painostus

Eduskunnan sijainti on kaikkea muuta kuin edullinen demokratian toteutumisen kannalta. Lähistöllä on paljon tietyllä tavalla suuntautunutta radikaaliporukkaa. Paikalle voidaan helposti aktivoida näyttävä mielenosoittajajoukko aivan läheltä punavihreästä kuplasta lobbaamaan vihervasureiden suosikkiasioita ja luomaan vääristynyttä kuvaa laajasta kannatuksesta. Media tuo mieluusti sitä myös uutisissa esiin.

Vaatii kansanedustajilta suoraselkäisyyttä olla välittämättä tuollaisesta painostuksesta, joka saadaan helposti aikaan hyödyntäen maantieteellistä poliittista kasaumaa lähistöllä.

 

Emmekö voi mitään ?

Luulemme usein että itse päätämme mitä otamme vastaan mutta pitkäaikainen toistuva aivopesu vaikuttaa huomaamatta, passivoi, luo välinpitämättömyyttä. Jotkut ovat luonnostaan kriittisempiä ja vahvempia ideologista aivopesua vastaan, toisille aivopesu tekee tehtävänsä jo lyhyessä ajassa. Joillekin omien eettisten arvojen ristiriita soittaa hälytyskelloja, osalla puolestaan jo aika täydellinen ”onks sillä väliä” -meininki hallitsee elämää.

Voi tuntua aluksi oudolta että katuhaastatteluiden perusteella niin sanottujen ”kulman kundien” eettinen moraali näyttäisi olevan usein korkeampi kuin joidenkin muiden. Selityksenä tuntuu loogiselta että he ovat välttyneet hyvin pitkälle eettisen moraalin rapistumiseen pyrkivältä vihreältä aivopesulta koska he eivät juurikaan seuraa mediaa !

Tuon lisäksi suojaa vihervasemmistolaisten harjoittamaa taidokasta aivopesua vastaan antavat konservatiivisuus, isänmaallisuus, perinteisten arvojen kunnioittaminen ja vahvat perhearvot. Kristillisyys elämänohjeena on suhteellisen vahva suoja aivopesua vastaan. Nettikeskusteluissa usein näkyykin vihervasemmiston vihamielisyys kristillisyyttä kohtaan juuri sen takia että vihervasemmistolainen propaganda ei pure kristittyyn. On aika tavallista että tietämättä mitään toisen keskustelijan vakaumuksesta aletaan nimitellä ”rasistiksi” tai ”äärikristityksi” jos vastustaa vihervasureiden ideologiaa. Tavallaan aika vitsikäs nimitys tuo ”äärikristitty”, vertaa ”äärimuslimi”. En ole juuri Suomessa tavannut koskaan aseiden kanssa muita vahingoittavia henkilöitä joiden motiivi olisi kristillinen tai kristillisyys. Emmekä koskaan tapaakaan koska se ei kuulu kristillisyyden oppiin millään tavalla.

 

Harhautus

Median hallinta on tärkeässä asemassa vihreän ideologian syöttämisen kannalta. Keinot ovat monet. Yhtenä ideana on muuttaa sanojen merkitystä ja sisältöä eli vääristää niitä poliittisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Monille tuttuja vihervasemmistolaisittain vääristettyjä esimerkkejä löytyy sanoista ”rasisti”, ”tasa-arvo”, ”vapaus” ja ”avioliitto” joille halutaan antaa vakiintuneesta poikkeavia merkityksiä. Näiden väärentämistä ja vakiinnuttamista ihmisten mieleen auttaa vihervasemmiston hallitseva mediavalta.

Valheuutisointi ja harhautus ei ole harvinaisuus kirkonkaan piirissä. Juuri äsken joku heitti niin valheellisen uutisotsikon Valomerkki-lehteen että sitä ei kukaan usko: ”Yli 70 prosenttia pk-seudun papeista valmiita vihkimään mies- ja naispareja”. Kun laskin itse niin prosentti näytti olevan 37 % jos tuollainen vihkiminen olisi papille VELVOLLISUUS eli kirkossa olisi ensin tehty sen suuntainen päätös ! Vain 5,6 % olisi valmis tekemään sen heti. Otos oli tehty alueella, jossa on eniten vähemmistön edustajia ja korkein prosentti. Valhe kuihtui kasaan. Samoin kävi kyseisen lehden uutisoinnin luotettavuudelle. Poliittinen propaganda ja valehtelu on vallannut kirkon lehdenkin, valitettavasti.

http://www.valomerkki.fi/uutiset/yli-70-prosenttia-pk-seudun-papeista-valmiita-vihkimaan-mies-ja-naispareja

Asia menee vakavaksi jos tärkeitä päätöksiä tehdään valheiden perusteella ja totuus pyritään vaientamaan ja painamaan piiloon poliittisten mieltymysten vuoksi.

Tunnettu asia on että vihervasemmistolaiset hakeutuvat mieluusti asemiin joissa yhteiskuntaan voi vaikuttaa ja syöttää omaa propagandaa. Eri tavoin ajattelevien painostusta työelämässä on tapahtunut ja keskustelupalstoilla henkilökohtaisia solvauksia perinteisesti ajattelevia kohtaan näkyy ikävän usein. Solvaajan poliittinen kanta on usein helposti tunnistettavissa solvauksessa käytetyistä ilmauksista, argumenteista ja vihervasemmistolle tyypillisestä poliittisesta retoriikasta.

 

Vihervasemmiston rappioihanne ja punavasemmisto

Jos termi ”vihervasemmistolaisuus” on outo, niin itse käsitän sillä puolueiden yhteydessä Vihreät, Vasemmistoliiton ja feministi/vihersiiven SDP: stä. Punavasemmistolaisuutena käsitän ”terveet” kommunistit (KTP), samoin kuin SDP:n mutta vaaleamman punaisena. Itselleni SKP: n nykyinen puna/vihersijainti on hieman hämärä.

Jos mietitään mikä tekee kommunistin/sosialistin vihreäksi niin vihreydelle leimaa-antava ulos näkyvä ominaisuus monille on arvorappio, aivan riippumatta katsooko asiaa vasemmalta vai oikealta. Vasemmalta katsottuna nähdään luopuminen alkuperäisistä arvoista, jonkinasteinen vastaavuus Venäjä-oppositioon ja eettinen rappio. Oikealta taasen Vihreissä nähdään eettinen rappio, pyrkimys kaikkien perinteisten arvojen ja normien täydelliseen romuttamiseen. Myönteinen suhtautuminen pedofiliaan ja insestiin on ollut Vihreiden ihanteita usein.

http://www.hs.fi/kuukausiliite/a1378347254708

http://turjalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/103606-saksa-vihre%C3%A4t-nuoret-haluavat-sallia-insestin

Vihreät henkilöt ovat kutsuneet ”ihailtavaksi kansalaistottelemattomuudeksi” ilkivalta- ja anastusrikoksia. Luontoaktivistien järjetön tuhopoltto bussivarikolla sai aikaan miljoonavahingot Vantaalla. Vihreiden piirissä esiintyy anarkian ihannointia, painetaan ”Suosittelen” -nappia ilkivaltaa ihannoiville kommenteille keskusteluissa tai peukutetaan Facebookissa.

Tuossa oli osa siitä mitä voi tarkoittaa vihervasemmistolainen ”vapaus” ja ”tasa-arvo” käytännössä. Oma ideologia oikeuttaa heidän mielestä ”ihailtavaan kansalaistottelemattomuuden”.

http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/aiti-isa-lapset-eurooppalaista-kansalaisaloitetta-mainostanut-banderolli-varastettiin-keskella-paivaa/

 

Kurkistus vihertämisen työkalupakkiin

Vihreitä äänestäjiä yritetään kasvattaa jo yhä nuoremmista. Se näkyy jo lastenkin koulumaailmassa ideologian syöttönä ja opetusmateriaalin vääristämisenä:

 

http://aitoavioliitto.fi/artikkelit/kansanedustaja-miten-ministeri-perustelee-sukupuolia-olevan-enemman-kuin-kaksi/

 

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/208791-poliittista-propagandaa-ujutetaan-kouluihin-ja-paivakoteihin

 

Vihervasemmistolainen järjestövalta on levittäytynyt moniin paikkoihin ja sitä hyödynnetään. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen järjestö SETA ry on yksi järjestö jonka normien ja arvojen romutuspyrkimykset ovat samaistettavissa vihervasemmiston harrastamaan arvojen romutukseen. Näillä on muitakin historiallisia yhteyksiä. SETA ry ajaa aikuisten asiaa, ei lasten etua. SETAn materiaalista osa on härskiä homouden tarjoamista, rivoudessaan ei koulun arvoille eikä arvoistaan huolehtivalle koululle sopivaa.

Vanhempien on syytä herätä. Lain mukaan vanhemmat ovat lastensa ensisijaisia kasvattajia ja heillä on laillinen oikeus kieltäytyä SETA-materiaalista ja SETA-opetuksesta jota SETAn edustajat ovat käyneet kouluillakin tekemässä. Vääristyneen oppimateriaalin käyttöön ja vääristyneeseen opetukseen ei tarvitse kenenkään suostua. Ongelman voi välttää antamalla koulun rehtorille ilmoituksen kieltäytymisestä poliittisista tilaisuuksista (Jani Toivolan tilaisuudet) ja vääristyneeseen oppimateriaaliin (SETAn materiaalit, Opetushallituksen tasa-arvo-opas) perustuvasta opetuksesta.

Feminismi on ollut jo pitkään vihervasemmiston tärkeä väline levittää vihervasemmistolaista ideologiaa. Feminismi on vihervasemmistolainen liike, etääntynyt alkuperäisestä sisällöstään. Myös eduskuntaan on perustettu feministiverkko, tarkoitus syövyttää muita lienee selvä. Samoin arvoliberalismi on vihervasemmiston tärkeä työkalu, jonka avulla syövytetään muita puolueita.

Nuo molemmat työkalut löytyvät Vasemmistoliiton periaateohjelmasta:

”Kolmas vasemmisto on ajatus suurten eurooppalaisten poliittisten aatteiden liberalismin ja sosialismin historiallisesta liitosta paremman maailman rakentamiseksi. Feministinen ajattelu...”

http://www.vasemmisto.fi/politiikka/periaateohjelma/

 

Suomessa ja ulkomailla

Vihervasemmistolaisen ideologian ja termistön syöttö on ollut pitkällistä ja tehokasta. Toiston suureen määrään suhteutettuna on oikeastaan ihailtavaa kun se ei ole sumentanut kaikkien selkeää ajattelua ja tehnyt ideologista tehtäväänsä. Tilastollisesti naiset näyttävät olevan herkempiä vihervasureiden tunteisiin vetoavalle propagandalle. Feminismillä lienee osuutensa aatteen levittäjänä samoin kuin naisten lehdillä jonka vuoksi naisten aivopesuaste on korkeampi kuin miesten. Asia on näkynyt erimielisyyksinä kodeissakin puolisoiden välillä vaimon ajattelun muututtua oudoksi jostain syystä, joka on ihmetyttänyt miestä.

On ollut hämmentävää nähdä omin silmin miten vihervasemmiston feminismi ja liberalismi ovat syövyttäneet muita puolueita. Propagandalla on hyvät olot pyrkiä murentamaan muut hyödyntäen mediaylivoimaa ja myös vahvaa asemaa opetusmaailmassa. Muiden puolueiden syövyttäminen on tärkeä osa vihervasemmistolaista ideologista työtä.

Läheiseltä näyttää Vihreiden ja Kokoomuksen suhde ajoittain. Tässä Vihreiden nuoria (ViNo) ihannoiva henkilö Emmi Nuorgam on ollut perustamassa Kokoomuksen nuorten naisten liittoa:

http://emminuorgam.com/2009/07/27/kokoomuksen-nuorten-naisten-liitto/

Ja tässä Vihreiden ehdokkaana:

http://www.vihreatnaiset.fi/tampere/2016/03/

Kokoomus näyttää olleen täysin hampaaton aivopesun uhri vihervasemmistolaista ideologiaa vastaan. Monien järkytykseksi Alexander Stubb jopa lähti julkisesti puolustamaan vihervasemmistolaista ideologiaa. Etenemmekö hiljakseen tilanteeseen, jossa Kokoomus valuu aina vaan vasemmalle, onko Vihreiden ja Kokoomuksen ero aikanaan veteen piirretty viiva ?

Konservatiivien oleminen vasemmiston tulilinjalla näkyy ulkomaillakin jos seuraa mitä USA: ssa on lehtien mukaan tekeillä: Konservatiivien puolueohjelmaa (GOP Platform) pyritään kaappaamaan liberaaliin suuntaan seuraavassa kokouksessa. Tuossa jo hieman vanha mutta selkeä uutinen:

http://www.onenewsnow.com/politics-govt/2016/03/22/liberal-opposition-targeting-gop-platform

 

Republikaanien puoluekokouksesta heinäkuun puolessa välissä kerrotaan täällä:

http://convention.gop/about

 

 

Oletko vahva city-vihreää aivopesua vastaan ?

Tehdäänpä kolme testiä. Älä tee näitä testejä jos olet vihervasemmistolainen, se on turhaa. :)

Vastaa viivyttelemättä kuhunkin kysymykseen:

 

1) Onko avioliiton varaaminen vain miehen ja naisen liitoksi syrjintää ?

 

Vastauksesi tulkinta: Jos vastasit kyllä, sinut on aivopesty vihervasemmistolaisella propagandalla. Jos vastasit ei niin voit onnitella itseäsi sillä Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut saman päätöksen asiasta juuri äskettäin.

Ei ole syrjintää varata avioliittoa vain miehen ja naisen väliseksi liitoksi:

http://aitoavioliitto.fi/uutiset/ulkomaat/euroopan-ihmisoikeustuomioistuin-avioliiton-sailyttaminen-miehen-ja-naisen-liittona-ei-ole-syrjintaa/

 

Se, että avioliiton varaaminen vain miehen ja naisen liitoksi ei ole syrjintää, vie pohjan kokonaan vaatimukselta nimetä myös samaa sukupuolta olevien liitto avioliitoksi. EIT vahvistaa virallisesti tuossa sen että eri asiat ovat eri asioita eikä erilaisuus ole syrjintää.

 

http://artojaaskelainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215309-avioliiton-tarkoitus-ja-sisalto

 

2) Onko eri sukupuolia olemassa kaksi, kolme, kuusi vai 7 miljardia ?

 

Jos vastasit 7 miljardia, ovat ääri-ideologiat päässeet vaikuttamaan ajatteluusi oleellisesti. Jos vastasit muuta kuin kaksi on vihervasemmistolainen propaganda pessyt ajattelusi. Jos vastasit kaksi niin onnittelut, ajatteluasi ei ole saatu tuossa asiassa sekoitettua vihervasemmistolaisella aivopesulla.

 

3) Onko rasisti: a) henkilö joka pyrkii rotuerotteluun b) joka on eri mieltä kanssasi ?

 

Jos vastasit ”a” niin kaikki hyvin. Jos vastasit ”b” niin joko et lukenut mitä tuolla ylempänä lukee ohjeena testin tekemisestä tai aivopesu on tehnyt tehtävänsä.

 

 

Lisää aivopesusta

Täällä lisää teemasta:

http://artojaaskelainen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212619-aivopesun-mekanismit-ja-valtamedia-suomessa

 

Maksatko YLE-veroa turhaan ?  Täällä voit ilmaista sen:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1818

 

Huomautus:

Kirjoitan yksityishenkilönä. 

Tämä kirjoitus ei edusta mitään yhteisöä eikä järjestöä.

 

 

Kommentointiohje:

Uudensuomen kommentointiohjeiden mukaisesti solvaavat tai epäasialliset henkilöön kiinnikäyvät kommentit poistetaan.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

18Suosittele

18 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (38 kommenttia)

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Professori Ilkka Ruostetsaaren eliittitutkimuksen mediaeliitistä yli 50% kannattaa kokoomusta, vasemmistolaisia mediaeliitissä ei ollut laisinkaan. Kokoomuslaisten osuus mediaeliitissä oli jopa suurempi kuin elinkeinoelämän eliitin tai virkamieseliitin keskuudessa.

Vasemmistolla ei eliittien keskuudessa ollut parlamentaarista kannatustaan suurempi kannatus kuin kulttuurieliitissä ja sekin vain muutaman prosenttiyksikön (13 prosenttia kertoi kannattavansa vasemmistoliittoa).

Vihreitä sen sijaan löytyy jonkin verran eliitistä, mutta nämä vihreät ovat lähes poikkeuksetta porvarivihreitä, lähempänä kokoomusta kuin vasemmistoa.

Sellainen on suomalaisen yhteiskunnan eliittirakenne.

http://aikalainen.uta.fi/2014/12/09/valtaeliitti-k...

Käyttäjän heikkiluoto kuva
Heikki Luoto

Uusvasemmistolainen toimittaja on hyvä renki globalistista kokoomusta edustavalle mediaeliitin jäsenelle.

Arto Jääskeläinen

Mitä ajattelit tuon todistavan ? Kun katsotaan käytäntöä ja meille näkyvää viestintää niin ei yhtään mitään.
Tekstissäni jo totesin että omistajuus ei ole enää niin ratkaisevaa sen kannalta millaisesta toimituksellisesta tekstistä saamme nauttia ja millaista maailman kuvaa meille välitetään ja luodaan. Puhumasi "suomalaisen yhteiskunnan eliittirakenne" näyttää merkitykseltään yhtä vähäiseltä kuin tuo omistajuudenkin osuus ja osittain omistajuus ja eliitti ovat todennäköisesti samoja.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

"Feminismi on ollut jo pitkään vihervasemmiston tärkeä väline levittää vihervasemmistolaista ideologiaa. Feminismi on vihervasemmistolainen liike, etääntynyt alkuperäisestä sisällöstään. Myös eduskuntaan on perustettu feministiverkko, tarkoitus syövyttää muita lienee selvä. Samoin arvoliberalismi on vihervasemmiston tärkeä työkalu, jonka avulla syövytetään muita puolueita"

Aika hauska :)

Etsaava feministi ja arvoliberaali kompostoija (kulttuurimädättäjä)...

Sukupuolia on vähintään 2.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Nyt tarkkana pesuohjelman kanssa.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Tiedän kokemuksesta, että jos pesee koneessa valkoisia ja kirjavia vaatteita sekaisin 60 asteessa, niin pesutuloksena on kasa pinkkejä märkiä rättejä...

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #8

Sinänsä hyvä väri. Jos ei voi käyttää ekologisempaa pesuohjelmaa (30/40 astetta), voi käyttää ihmekeksintöä, riepua joka imee itseensä liukenevat värit ja pitää valkoisen valkoisena. En kerro tuotemerkkiä, jotta en syyllisty mainontaan tai propagandaan. Vit tvätt vitare, kulört klarare!

À propos - missä etsaavat feministit järjestävät kesätapaamisensa? Luonnollisesti Kaustisilla.

Timo Lehtonen

Ihmisen sukupuolia on kaksi (hedelmöittävä - mies ja hedelmöittyvä - nainen)!

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen

Vanhaa tietoa, mitä ei edes esikouluissa enää opeteta.

Tässä Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) täsmällinen vastaus kysymykseen sukupuolen moninaisuudesta :

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Document...

Timo Lehtonen Vastaus kommenttiin #16

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) ei vastannut Juhon tarkoittamassa vastauksessa ollenkaan ministerille esitettyyn suoraan kysymykseen "Miten ministeri perustelee sen, että Opetushallituksen oppaassa väitetään ihmisen sukupuolia olevan enemmän kuin kaksi".

Myöskään Opetushallitus ei ole perustellut tuota asiaa http://aitoavioliitto.fi/uutiset/kotimaa/opetushal....

Kukaan ei ole pystynyt osoittamaan todeksi, että ihmisellä olisi sukupuolia enemmän kuin kaksi.

Sanni Grahn-Laasosen vastauksessa ei ole täsmällistä vastausta kysymykseen: mitä Opetushallitus tarkoittaa oppaassa käytetyllä käsitteellä "sukupuolen moninaisuus".

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #18

Onhan siinä täsmällinen vastaus kaikkiin kirjallisessa kysymyksesä esitettyihin kysymyksiin huomioiden kirjallisessa kysymyksessä tehdyt ennakoivat johtopäätökset (". Oppaassa todetaan: "Tasa-arvokäsite kattaa myös sukupuolen moninaisuuden eli hyväksyy ajatuksen, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi." ):

"Virallinen kahtiajako ei vastaa kaikkien kokemusta sukupuolestaan. Osa naisiksi tai miehiksi rekisteröidyistä ei koe juridista sukupuoltaan omakseen. He siis kokevat sukupuoliristiriitaa.
Jotkut miehiksi rekisteröidyistä kokevat olevansa identiteetiltään naisia ja jotkut naisiksi rekisteröidyistä miehiä. Tätä nimitetään transsukupuolisuudeksi. Henkilö voi myös kokea olevansa sukupuoleton tai osittain nainen ja osittain mies. Tätä sukupuoli-identiteettiä voidaan kuvata
Suomessa ilmaisulla transgender tai muunsukupuolinen. Sukupuolen ilmaisu on yksilöllistä.
Transvestiiteillä voi olla tarve ilmaista pukeutumisellaan tai muulla tavoin eri sukupuolta kuin mitä he juridisesti ovat. Intersukupuolisella henkilöllä sukupuolta määrittelevät fyysiset ominaisuudet eivät ole synnynnäisesti yksiselitteisesti miehen tai naisen.
Käsite ”sukupuolen moninaisuus” kattaa monenlaiset naiset ja tytöt sekä miehet ja pojat sekä sukupuolivähemmistöt, moninaiset sukupuoli-identiteetit sekä sukupuolen ilmaisun erilaiset tavat."

Sukupuolen moninaisuus vertautuu vaikkapa kulttuurien moninaisuuteen (monikulttuuriin) - harva tuskin ryhtyy väittämään, että kulttuureja olisi vain kaksi (esimerkiksi aito suomalainen kulttuuri ja ulkomaalaisten kulttuuri yms. keinotekoista segregaatiota ilmentävää...)

"Kukaan ei ole pystynyt osoittamaan todeksi, että ihmisellä olisi sukupuolia enemmän kuin kaksi."

Esimerkiksi lääketieteessä ja luonnontieteissä sukupuolen moninaisuus on varsin tuttua huttua...

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #20

Grahn-Laasosen vastaus on ristiriitainen. Vastauksen perusteet ovat perinteellisen sukupuolisen kuvan mukainen täydennettynä kokemuspohjaisella kirjolla erilaisuudesta, jossa osataan pitää erillään kokemus ja sukupuoli, mutta ei kyetä/tahdota nähdä op.ministeriön oppaan ristiriitaisuutta sen käsitteissä ja päätelmissä.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #23

MItä siinä OPH:n oppaassa on ristiriitaista verrattuna tasa-arvolain tarkoitukseen, tieteiden piirissä tehtyihin havaintoihin sukupuolesta ja vaikkapa varhaiskasvatuksen uusiin arvoperusteisiin?

Kyllä minustakin voidaan monessa yhteydessä puhua miehistä ja naisista (tai tytöistä ja pojista), kunhan vain pidetään mielessä, että kaikki eivät asetu näiden sukupuolinimitysten määritelmällisiin raameihin - OPH:n oppaan "Tasa-arvotyö on taitolaji" tarkoitus on helpottaa opettajien työtä tavoitteellisen tasa-arvosuunnitelman laadinnassa ja sekä antaa virikkeitä tasa-arvoisen opetusympäristön rakentamiseksi...

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa Vastaus kommenttiin #35

Taidetaan tässä kohden puhua hiukan eri asioista, sie ja mie!?
Oikeista arvoista lähtee sellainen henki, joka antaa tilaa hengittää sellaisena kuin on, tekemättä siitä taas jotain uutta rakennelmaa,joka ei ota huomioon ihmistä sellaisena ihmeellisenä kokonaisuutena, joka ihminen on.
Sen hyväksyvä ilmapiiri on syvempi kuin vimmalla vaadittu oikeus toteuttaa sitä, mikä on niin kovin kesken ihmisessä. - Näin vajavaisesti hahmoteltuna, jos sait kiinni tästä

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #20

Juho Antikainen,
ihmisellä on olemassa tasan kaksi eri sukupuolta. Mitään ihmisen kolmatta sukupuolta ei ole ikänä tieteessä löydetty ja kaikki sen suuntaiset väittämät ovat osoittautuneet perättömiksi ja palautuneet tuohon tasan kahteen vaihtoehtoon kun asia on tarkastettu.

On täyttä poliittista hölynpölyä puhua jostain "sukupuolen moninaisuudesta".

On satavarmaa että kenenkään ajattelu ei muuta hänen sukupuoltaan joka on synnynnäinen ominaisuus.

Kun joku kokee olevansa muuta kuin mitä hänen sukupuolensa on niin kyseessä on aivoihin/ajatteluun liittyvä asia, ei hänen sukupuolensa ole miksikään muuttunut. Hän on sukupuoleltaan aivan normaali nainen tai mies. Ristikkäisestä sukupuoli-identiteetistä voidaan tuossa tilanteessa hyvin puhua.

Sama pätee muuhunkin, ei halu puikeutua joksikin muuta kenenkään sukupuolta.
Edes todella harvinaiset synnynnäiset rakenteelliset poikkeamat eivät muuta sitä että eri sukupuolia on tasan kaksi. Terveydenhuollossa hoidon suunnassakaan ei voi valita kuin jomman kumman kahdesta.

Käyttäjän jiihooantikainen kuva
Juho Antikainen Vastaus kommenttiin #32

"On satavarmaa että kenenkään ajattelu ei muuta hänen sukupuoltaan joka on synnynnäinen ominaisuus."

Aivan totta, esimerkiksi Marja-Sisko Aalto on ollut koko ikänsä nainen eikä hän edes voimakkaasti samaistumalla ole kyennyt elämään miehen roolissa...

Toisekseen, transsukupuolisuus, muunsukupuolisuus ja transvetismi ovat sukupuolen moninaisuuden ilmentymiä kuten Opetus- ja kulttuuriministerin vastauksesta kirjalliseen kysymykseen oivallisesti käy ilmi ja päällekkäisistä liudentumistaan huolimatta selkeästi itsenäisesti erottuvia ominaisuuksia. Terveydenhuollossa kyllä tunnistetaan muunsukupuolisten (transgender) tarpeet elää kaksijakoisen sukupuolijärjestelmän "välissä" eikä transsukupuolisiakaan sinänsä pakoteta valitsemaan mitään sukupuolta..

Koska ihminen on sosiaalinen eläin ja tuottaa sekä dokumentoi hankkimaansa tietoa sosiaalisesti, voidaan helposti johtaa, että ihminen itse käsitteenä on sukupuoltaan myöten lähinnä sosiaalinen konstruktio.

Sukupuolten määristä sen verran vielä, että Euroopassa vallitsi tieteissä vielä myöhäiselle keskiajalle saakka varsin konsensushenkisesti Galenoksen ja Aristoteleen hahmottelema malli yhdestä sukupuolesta - ja moderni ymmärrys kahdesta erillisestä sukupuolesta saavutettiin vasta toisen maailmasodan aikoina Simone de Beauvoirin kirjallisen tuotannon myötä...

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

No nyt on väkevää!

Jani Toivolan puhetilaisuudet kouluissa eivät kyllä poliittisia ole. Aiheena niissä on itsetunnon, rohkeuden ja itsensä toteuttamisen tukeminen. Jos nämä aiheet ja tavoitteet tuntuvat uhkaavilta, ehkä ratkaisuna olisi vaikkapa Tanus ja Toivola parivaljakkona luokan edessä, kumpikin tukemassa samoja asioita. Yhteinen sävel löytyisi aivan varmasti ;).

Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen

Ei tarvitse poliittisia ollakaan... "kiva, kiva (ei-poliittinen sellainen)" riittää tulevaisuuden äänestäjille, joille on taas yksi kasvo tullut tutuksi... - Kas, kun eivät poliitikot ole tätä vielä oikein hiffanneet laajemmin... Toivola on.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen

Toivola on hyvä esimerkki entisestä koulukiusatusta, joka on ponnistanut pitkälle, päässyt toteuttamaan unelmiaan ja haluaa kannustaa muita. Hyvä esimerkki lapsille ja nuorille. Lisäksi ulospäinsuuntautunut, lahjakas puhuja ja hyvä kuuntelija. Harva todennäköisesti kykenee samaan, mutta ketään ei ole kielletty yrittämästä.

Arto Jääskeläinen Vastaus kommenttiin #11

Minä olen toinen esimerkki koulukiusatusta. Käynyt ikävistä asioista uutisissa monille tutuksi tulleen Jokelan koulun alusta loppuun. Koulukiusaaminen on väärä ja erittäin huono asia joka voi vaivata kiusatun mieltä pitkään, täysin tuomittavaa.
Silti ei ole perustetta erittäin vahvasti poliittisena hahmona tunnetun Jani Toivolan toiminnalle Vihreiden poliittisena mannekiinina kouluilla.

Käyttäjän mark01toivonen kuva
Markku Toivonen Vastaus kommenttiin #33

No puoluesidonnaisuuden ollessa Jääskeläiselle ongelma, voin vakuuttaa Suomesta löytyvän runsaasti poliittisesti sitoutumattomia ihmisiä, jotka ovat valmiita viemään lapsille ja nuorille suvaitsevaisuuden, uskaltamisen, itseensä luottamisen ja unelmien toteuttamisen ilosanomaa. Osa heistä kuuluu myös vähemmistöihin ja jotkut setaan. Voisin mieheni kanssa harkita kiertuetta viimeistään eläköidyttyäni eli melko pian.

Ikävää, että olet koulukiusattu. Minua yritettiin kiusata homoseksuaalisuuteni vuoksi koulussa, mutta laitoin kiusaajille luun kurkkuun pitämällä näistä aiheista koulussa aamunavauksen. Kiusaaminen loppui siihen.

mikael torppa

Jääskeläiseltä erittäin terävä analyysi vihervasemmiston harjoittamasta propagandasta ja aivopesusta suomessa.

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

Blogisti käyttää "aivopesun" käsitettä väärin. Vastaavan kohtelun saa muutama muukin käsite.

Sukupuolten määrää kannattaa kysyä lääkäreiltä, eikä meiltä jotka olemme toisen käden tietojen varassa.

Käyttäjän petteripietikainen kuva
Petteri Pietikäinen

Arton hyvä analyysi nykyhetkestä, Arno taas pukee sanoiksi, "mitä on nyt, on ollut ennenkin":

http://arnokotro.puheenvuoro.uusisuomi.fi/218761-u...

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Blogisti teki varsin perusteellista työtä kirjoittaessaan tekstinsä. Harvoin sitä saa näin kattavasti ihan elävän elämän esimerkkejä esitetyistä teeseistä. Blogisti nyt sattui käyttämään vihervasemmistoa yleisesti ja sen toimittajakuntaa erityisesti kohteena, mutta olettaisin viestinä olleen medialukutaidon tärkeyden laajemmin.

Vaikkapa ensiksi sanojen uudelleenmäärittely. Blogisti määrittelee äärikristityn kristillisin motiivein aseiden kanssa muita vahingoittavaksi henkilöksi. Sitten voikin jo vetää johtopäätöksen ettei äärikristittyjä ole olemassakaan. Lähes aukoton perustelu, ellei se olisi täysin pitämätön, miten ihmeessä aseet liittyisivät siihen onko joku maltillinen vai radikaali uskovainen? Näin toimimalla tulee kuitenkin istutetuksi epäilyksen siemen viestijän pahantahtoisuudesta.

Entäpä tilastojen käyttö harhautustarkoituksessa? Siitäkin blogisti antaa hienon esimerkin. Vakiintunut tapa tulkita mielipidekyselyjä on että, olettaen validin otannan, vastaajien mielipiteiden uskotaan edustavan populaation mielipidettä. Tuloksista voidaan kuitenkin esittää ihan oma tulkinta, jos tilastotieteeseen perustuva tulos ei miellytä. Samalla tulee istutetuksi epäilyksen siemen tiedon esittäjän uskottavuudesta ja tutkimuksen validiteetista.

Edelleen arvojen mustamaalaukseen. Tekstistä käy hyvin selväksi, että voidaan pyrkiä mustamaalaamaan vastapuolta osoittamalla heidät moraalisesti tuomittavien asioiden kannattajiksi ja rappion ihannoijiksi. Näin tulee istutetuksi epäilyksen siemen vastustajan yhteiskuntakelpoisuudesta.

Lopuksi muutama kysymys, joilla tuodaan esille meidän ja heidän eroa. Korostetaan leirien välistä kuilua ja mahdollisuuksien mukaan vastapuli joko demonisoidaan tai saatetaan naurunalaiseksi. Mielellään sekä että, kuten blogin esimerkissä.

Ei ihme että blogisti haluaa varoittaa, niitä joita ei kristillisyyden kilpi suojaa, pahantahtoiselta viestinnältä. Vaikuttavat rumat tekniikat olevan helposti upotettavissa asialliseksi naamioituun tekstiin. Sellainenhan saattaa tulla hurskaaltakin ihmiseltä, vaikka se on onneksi epätodennäköistä.

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa

". Tuloksista voidaan kuitenkin esittää ihan oma tulkinta, jos tilastotieteeseen perustuva tulos ei miellytä. Samalla tulee istutetuksi epäilyksen siemen tiedon esittäjän uskottavuudesta ja tutkimuksen validiteetista."

.
Kovin tuttua Max,

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

Stenbäckille: eipä tuota olisi voinut paljonkaan paremmin muotoilla.

Timo Lehtonen

Olipa Arto kirjoittanut paljon tekstiä, mutta sellaista, joka pistää oikeasti pohtimaan asioita - kun lukee tekstin ajatuksella.
Kiitos Artolle!
Mahdollisimman monen pitäisi lukea tuo teksti.
Kunpa esim. Ville Niinistö, Alex Stub, Antti Rinne, Pauli Arhinmäki ja Li Andersson lukisivat tuon blogitekstin oikein ajatuksella.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

"13) Onko rasisti: a) henkilö joka pyrkii rotuerotteluun b) joka on eri mieltä kanssasi ?"

Niin että, jos eri mieltä rotuerottelua kannattavan kanssa niin se osoitus aivopesusta. Aika mielenkiintoinen ajatusmaailma täytyy vain todeta.

Käyttäjän PetriFriari kuva
Petri Friari

Arto Jääskeläisen kirjoittelu viittaa siihen, että hän kärsii pahasta vihervasemmistofobiasta.

Käyttäjän OutiMara kuva
Outi Mara

Jaa, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Itse olen nainen (ainakin viimeksi peilistä katsoessani), myös passissa ja muissa dokumenteissa väitetään näin. Puolisoni on mies samoin perustein. Minulla kaksi poikaa ja yksi tyttö. Olen hetero, lapsistani en voi vielä seksuaalisen suuntautumisen suhteen voi sanoa mitään. Mikä ihme tätä yhteiskuntaa ja keskustelua vaivaa?

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

On varmaan paljon muitakin harvinaisia asioita joista sinä Outi et ole kuullutkaan. Enkä minä. Mutta lääkärit näkevät paljon ja harvinaisemmatkin asiat tulevat eteen.

Käyttäjän OutiMara kuva
Outi Mara

Juu ei olla kuultu, ei. Mutta ihmisen mieli... miten sitä muokataan ja tehdään poikkeuksista valtavirtaa. Jos kaikki saisivat itseään toteuttaa piittamatta yhteiskunnan järjestyksestä ja säännöistä, niin jopa löytyisi malleja. Mikä on normaalia, en minä tiiä. Seksuaalinen suuntautuminen ja siihen liittyvät asiat ovat mielestäni saaneet aivan järjkyttävät mittasuhteet. Miulle on ihan sama mitä aikuiset ihmiset tekevät keskenään kimpassa tahi erikseen, mutta jätetään lapset ulkopuolelle näistä mielipiteistä ja teoista. Poikkeamia ja erilaisuutta on ollut ja tulee olemaan. Seksuaalisuudella ratsastetaan, hyvä että siitä puhutaan, mutta esim eläimiin sekaantuminen tai lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot, lapsiavioliitot jne (jotka muuten nämäkin seksuaalista suuntautumista)ovat kuvottavaa toimintaa. Ne eivät ole valtavirtaa (paitsi lapsiavioliitot), mutta pelkoni on, että näistäkin tulee sellaista, kun tarpeeksi pitkään keskustellaan ja tehdään niistä normaalia. Joku tästäkin toki herneen nenukkaan vetää, sori.

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa Vastaus kommenttiin #27

Olen eri mieltä siitä, että "poikkeuksista olisi tehty valtavirtaa". Se, että erilaisuus hyväksytään, on eri asia. Siitä, että seksuaalisuudella ratsastataan, olen samaa mieltä.

Normit muuttuvat ajan myötä. On asioita, jotka ovat sinulle arkipäivää, mutta jotka eivät olleet sitä 100 vuotta sitten. Niihin muutoksiin ei kiinnitetä huomiota.

Olen eri mieltä siitä, että asioista keskustelu tekisi sinänsä mistään normaalia. Keskustelu on sitä varten, että yhteiskunta selvittää itselleen mikä on nykyisen ymmärryksen valossa hyväksyttyä ja mikä ei.

Käyttäjän jounijuntumaa kuva
Jouni Juntumaa

"Mikä ihme tätä yhteiskuntaa ja keskustelua vaivaa?" En sanoisi vaivaksi sitä, että nykyisin voidaan puhua oikeilla nimillä asioita, joista ennen vaiettiin. Luonto on ihmeellisempi kuin voisi ikinä arkikokemuksen perusteella ja oman passinsa nojalla uskoa.

Käyttäjän OutiMara kuva
Outi Mara

Niin. Tästä syystä onkin tärkeää, että etsii tietoa puolelta sekä toiselta. Ei vain pelkästään oman mukavuutensa rajoissa ja omista lähtökohdistaan.

Käyttäjän MiksuVes kuva
Mikael Vestama

Erinomainen kirjoitus/analyysi! Kiitos siitä! Tätä on pakko jakaa... :)

Toimituksen poiminnat